Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Papież Franciszek w Szwecji
z okazji 500-lecia reformy protestanckiej

· 31 października w Lund udział we wspólnych obchodach ze Światową Federacją Luterańską ·

Papież Franciszek uda się 31 października br. do Szwecji, by wziąć udział w obchodach 500-lecia reformy protestanckiej. To historyczne wydarzenie zostało w znaczący sposób zapowiedziane dziś, w poniedziałek 25 stycznia, święto nawrócenia św. Pawła i ostatni dzień Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, w komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. «Jego Świątobliwość Franciszek – czytamy – zamierza wziąć udział we wspólnej ceremonii Kościoła katolickiego i Światowej Federacji Luterańskiej, zaprogramowanej w Lund w Szwecji w poniedziałek 31 października 2016 r.».

Jednocześnie został opublikowany wspólny komunikat Światowej Federacji Luterańskiej (LWF) i Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, w którym wyjaśnia się, że uroczystości ekumenicznej będzie przewodniczył Franciszek wraz z biskupem Munibem A. Younanem i pastorem Martinem Junge, przewodniczącym i sekretarzem generalnym LWF, we współpracy z Kościołem Szwecji i katolicką diecezją Sztokholmu.

Wspólna uroczystość rocznicowa – wyjaśniają organizatorzy w komunikacie – uwydatni w sposób szczególny poważne postępy ekumeniczne między katolikami i luteranami oraz wzajemne dary będące owocem dialogu. Wydarzenie przewiduje wspólne nabożeństwo oparte na niedawno opublikowanym przewodniku liturgicznym Common Prayer (“Wspólna modlitwa”).

Ze swej strony «Światowa Federacja Luterańska zamierza uczcić rocznicę Reformacji» - w 2017 r. - «w duchu ekumenicznej odpowiedzialności», jak stwierdził sekretarz generalny Junge, który twierdzi, że «jest głęboko przekonany, iż działając na rzecz pojednania między luteranami i katolikami, działamy na rzecz sprawiedliwości, pokoju i pojednania w świecie rozdzieranym przez konflikty i przemoc». Oczekiwania Kościoła katolickiego wyraził natomiast kard. Kurt Koch, przedstawiciel dykasterii ekumenicznej: «Skupiając się wspólnie na centralnym charakterze kwestii Boga i na podejściu chrystocentrycznym – wyjaśnia – luteranie i katolicy będą mieli możliwość wspólnie uczestniczyć w ekumenicznych obchodach rocznicy Reformacji, nie tylko w sposób pragmatyczny, ale z głębokim poczuciem wiary w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego».

Konsensus panuje również na poziomie lokalnym: «Z radością i nadzieją będziemy gościli LWF i Kościół katolicki w Lund», stwierdził arcybiskup Antje Jackelén z Kościoła Szwecji, wyjaśniając: «Będziemy modlić się razem z całą rodziną ekumeniczną Szwecji, aby te obchody przyczyniły się do umocnienia jedności chrześcijan w naszym kraju i na całym świecie».

Echo tej deklaracji pobrzmiewa w słowach katolickiego biskupa Sztokholmu, karmelity bosego Andersa Arboreliusa, który stwierdza: «Sytuacja ekumeniczna w naszej części świata jest jedyna w swoim rodzaju i interesująca. Mam nadzieję, że spotkanie to pomoże nam patrzeć w przyszłość w taki sposób, byśmy byli świadkami Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii w naszym zsekularyzowanym świecie».

Wydarzenie zaprogramowane w Lund wpisuje się zresztą w proces recepcji dokumentu From Conflict to Communion (Od konfliktu do komunii), opublikowanego w 2013 r., który został szeroko rozpowszechniony we wspólnotach luterańskich i katolickich. Jest to pierwsza wspólna próba, podjęta przez obie strony, by opisać razem, na poziomie międzynarodowym, historię Reformacji i jej przyczyn. Ponadto ostatnio LWF i Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan wysłały do kościołów należących do Federacji Luterańskiej i do katolickich konferencji episkopatów tekst przygotowanego razem Common Prayer: przewodnika liturgicznego, który ma pomóc wspólnie uczcić obchody rocznicowe i który będzie podstawą nabożeństwa w Lund. Opiera się on na dokumencie From Conflict to Communion: Lutheran-Catholic Common Commemoration of the Reformation in 2017 (Od konfliktu do komunii: wspólne luterańsko-katolickie obchody Reformacji w 2017 r.) i poświęcony jest różnym tematom – m.in. dziękczynieniu, skrusze i zobowiązaniu do dawania wspólnego świadectwa – aby uwypuklić dary Reformacji i prosić o przebaczenie za podziały, do których doszło po sporach teologicznych.

Należy przypomnieć na koniec, że w 2017 r. będzie przypadała także pięćdziesiąta rocznica nawiązania międzynarodowego dialogu luterańsko-katolickiego, który wydał istotne owoce ekumeniczne, spośród których najbardziej znacząca jest Joint Declaration on the Doctrine of Justification (Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu), podpisana przez LWF i Kościół katolicki w 1999 r., przyjęta również przez Światową Radę Metodystów w 2006 r. Zasługą deklaracji jest anulowanie liczących sobie parę wieków, dawnych sporów między katolikami i luteranami na temat podstawowych prawd zawartych w nauce o usprawiedliwieniu, będącej w centrum szesnastowiecznej Reformacji.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI