Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Papież Franciszek modyfikuje formułę Mszału rzymskiego dotyczącą umywania nóg

Papież Franciszek polecił dokonać zmiany w formule Mszału rzymskiego dotyczącej umywania nóg podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, zarządzając, że udział w tym obrzędzie nie będzie odtąd ograniczony tylko do mężczyzn czy chłopców.

Oto tekst dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów:

Reforma Wielkiego Tygodnia, przeprowadzona na mocy dekretu Maxima Redemptionis nostrae mysteria (30 listopada 1955 r.), dawała możliwość, gdy przemawiają za tym względy duszpasterskie, dokonania obrzędu umywania nóg dwunastu mężczyznom podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej po odczytaniu Ewangelii Jana, niejako dla ukazania w sposób przykładny pokory i miłości Chrystusa do Jego uczniów.

W liturgii rzymskiej ten rytuał był przekazywany jako Mandatum Pana odnośnie do miłości braterskiej, zgodnie ze słowami Jezusa (por. J 13, 34), które śpiewa się w Antyfonie podczas Mszy św.

Biskupi i kapłani są zachęceni, aby dopełniając tego obrzędu,duchowo upodabniali się do Chrystusa, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć” (Mt 20, 28) i kierując się miłością posuniętą „do końca” (J 13, 1), oddać życie za zbawienie całego rodzaju ludzkiego.

Aby ukazać to pełne znaczenie obrzędu osobom w nim uczestniczącym, Papież Franciszek uznał, że dobrze będzie zmodyfikować przepis, zawarty w sformułowaniu Mszału rzymskiego (s. 300, n. 11): „Ministranci prowadzą wybranych mężczyzn...”, który powinien zostać zmieniony następująco: „Ministranci prowadzą osoby wybrane spośród ludu Bożego...” (a w konsekwencji w Caeremoniale Episcoporum, n. 301 i n. 299 b: „ławy dla wyznaczonych”), tak aby pasterze mogli wybrać grupkę wiernych, która reprezentowałaby różnorodność i jedność każdej cząstki ludu Bożego. Grupka ta może się składać z mężczyzn i kobiet, i stosownie z ludzi młodych i starszych, zdrowych i chorych, duchownych, konsekrowanych i świeckich.

Niniejsza Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, mocą uprawnień przyznanych przez Papieża, wprowadza tę innowację do ksiąg liturgicznych Rytuału rzymskiego, przypominając pasterzom, że mają za zadanie pouczyć należycie zarówno wybranych wiernych, jak i inne osoby, aby ich uczestnictwo w obrzędzie było świadome, aktywne i owocne.

Niezależnie od wszelkich przeciwnych rozporządzeń.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 6 stycznia 2016 r., uroczystość Objawienia Pańskiego

Kard. Robert Sarah

Prefekt

Abp Arthur Roche

Sekretarz   

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI