Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Papież Franciszek modli się przed grobem Jana Pawła II

· 2 kwietnia wieczorem, w ósmą rocznicę śmierci ·

We wtorek wieczorem, 2 kwietnia, Papież Franciszek modlił się przed grobem bł. Jana Pawła II w ósmą rocznicę śmierci. Zaczekawszy na wieczorne zamknięcie Bazyliki Watykańskiej, o godz. 19 Ojciec Święty udał się do kaplicy św. Sebastiana i, klęcząc, przez długi czas modlił się przy grobie Papieża Wojtyły, z którym był szczególnie związany. Zresztą to właśnie polski Papież kreował go kardynałem na konsystorzu 21 lutego 2001 r.

Papież, któremu towarzyszyli kard. Angelo Comastri, archiprezbiter Bazyliki Watykańskiej, i ks. prał. Alfred Xuereb, zatrzymał się w skupieniu także przed grobami bł. Jana XXIII i św. Piusa X.

A zatem po odwiedzeniu w miniony poniedziałek, 1 kwietnia, watykańskiej nekropolii, gdzie  zatrzymał się przy grobie św. Piotra, pierwszego Biskupa Rzymskiego, i nawiedził groby Benedykta XV, Piusa XI, Piusa XII, Pawła VI i Jana Pawła I, Papież Franciszek chciał powrócić do Bazyliki, aby złożyć hołd w modlitwie pozostałym swoim poprzednikom. Jest to świadectwo „głębokiej duchowej ciągłości posługi Piotrowej papieży – jak można przeczytać w nocie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, widniejącej przy wiadomości o tej wizycie – którą Papież Franciszek żyje i głęboko czuje, czego dowód dał także spotykając się i kilkakrotnie rozmawiając przez telefon ze swoim poprzednikiem Benedyktem XVI”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI