Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Papież Franciszek i data chrztu

Ilu chrześcijan pamięta datę swojego chrztu? Niespodziewanie, podczas audiencji generalnej, pytanie to pojawiło się na ustach Papieża Franciszka, który powiedział: «Chciałbym wam tutaj zadać to pytanie, lecz niech każdy odpowie w swoim sercu: ilu z was pamięta datę swojego chrztu?». Papież mówił o macierzyństwie Kościoła i tymi pytaniami wskazał sedno problemu, powracającego i zasadniczego dla wierzących i niewierzących, jaki stawia bycie chrześcijanami.

Zagadnienie to już od pierwszych wieków budziło ciekawość i zainteresowanie, a ostatnio stały się tego świadectwem również dwa artykuły wstępne założyciela jednej z najbardziej wpływowych włoskich gazet codziennych, który zadał Papieżowi Franciszkowi serię pytań. I Papież zechciał Eugeniowi Scalfariemu odpowiedzieć długim listem, w całości opublikowanym przez «La Repubblica». Fakt to wyjątkowy, będący jednakowoż naturalnym przejawem dążenia do dialogu ze światem, określonego przez Papieża jako «otwarty i wolny od uprzedzeń», ściśle związany z głoszeniem Ewangelii i odnowiony przez Sobór Watykański II.

Wiara, będąca darem Boga, nie zostaje wszczepiona «w laboratorium», lecz jest przekazywana jak w rodzinie. Dlatego Kościół, właśnie jak matka, rodzi i wychowuje chrześcijan. I jest to powód, dla którego – wyjaśnił Papież – nie należy się do Kościoła jak do stowarzyszenia, partii czy innej organizacji. Krótko mówiąc, nie jest to «wypełnienie formularza, który nam dają, lecz akt wewnętrzny i życiodajny», taki jak «więź z własną matką».

Kościół matka, który rodzi chrześcijan, jest też przez nich, przez nich wszystkich, tworzony. Również dlatego byłoby przeczeniem samym sobie, gdybyśmy chcieli oddzielić wiarę w Boga od Kościoła. I ze swej natury wspólnota wierzących – powtarza i pokazuje codziennie, jak wczoraj w Ośrodku Astalli, Papież Franciszek – nie może zamykać się w kręgu własnych spraw, lecz musi wychodzić do świata: by «nieść Chrystusa wszystkim» i wszystkim dawać świadectwo o Jego miłosiernym obliczu.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI