Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Owoce drogi synodalnej

· ​Globalność i otwartość w „Amoris laetitia” ·

Kto będzie szukał w Amoris laetitia rewolucji w światowym sensie tego pojęcia, nie znajdzie jej śladów. A jednocześnie, jeśli ktoś będzie szukał jej zaprzeczenia, to znaczy potwierdzenia jakiegoś rodzaju konserwatyzmu, będzie w równym stopniu rozczarowany. Z prostego powodu, że jest to język mediów, ale nie język Kościoła. Jego jedynym językiem jest głoszenie Dobrej Nowiny, od której wszystko pochodzi: przyjście na świat Jezusa i Jego zmartwychwstanie; miłość i miłosierdzie; przebaczenie grzechów i miłosierdzie; świadectwo o wierze i centralne miejsce rodziny. Jedyną prawdziwą rewolucją, jaką można dostrzec na stronicach adhortacji, jest rewolucja czułości, która stanowi nie tylko jedną z najważniejszych kategorii tego pontyfikatu, ale także jeden z symboli, za pomocą których należy patrzeć na rodzinę w świetle tego dokumentu.

Prostota tych stwierdzeń niewątpliwie będzie kontrastowała ze zwyczajowymi prezentacjami medialnymi, nagłaśnianymi ponad miarę przez obsesyjne korzystanie z sieci społecznościowych, jednak położenie nacisku na te pojęcia oznacza nie co innego, jak uwydatnienie istoty adhortacji. Co do której, pośród bardzo licznych refleksji, jakie można i należałoby poczynić, chciałbym zwrócić uwagę na pewne aspekty.

Przede wszystkim duch synodu. Adhortacja apostolska doskonale ucieleśnia drogę synodalną, która nie była ścieraniem się kongresowych opcji, ale długim odcinkiem drogi przemierzanej razem. Wędrówką, która trwała aż dwa lata, która obejmowała wszystkie diecezje świata i zrodziła żywą, prawdziwą, autentyczną debatę, w której rozmawiano otwarcie. A to jest niebagatelne. Wręcz jest to bardzo ważne.

Nie tylko. Duch synodu był także duchem Vaticanum II. Jednym z najbardziej uwydatnianych przez ojców synodalnych elementów było w istocie akcentowanie „celu jednoczącego” małżeństwa, czyli „zachęta do wzrastania w miłości” i „wzajemnej pomocy”. A zatem jedna z wielkich nowości wprowadzonych przez Sobór.

W tej perspektywie, wyznaczonej przez wydarzenie, jakim był Sobór, należy uwydatnić ponadto cnotę, która jest zbyt często „pomijana w tych czasach frenetycznych i powierzchownych relacji”, a mianowicie czułość. Jest to czułość opiewana przez Psalmistę, który za pomocą cech „miłości ojcowskiej i matczynej” wyraża więź między wiernymi a Panem, i jest to także „czuła intymność w relacjach matki i dziecka”. Czułość, w gruncie rzeczy, to „spojrzenie, na które składają się wiara i miłość, łaska i zaangażowanie”, jakie możemy kontemplować w rodzinie.

Innym elementem, na jaki należy zwrócić uwagę, jest światowy rozmach Amoris laetitia. Zasięg, który faktycznie, nie ograniczając się jedynie do środowiska zachodniego, oznacza globalne spojrzenie na rodziny całego świata. Globalność adhortacji – która zakorzeniając się na każdym terytorium, ukazuje jasno także swoją niezwykłą konkretność – jest poświadczona przez cytaty zaczerpnięte z dokumentów biskupów całego świata: od Meksyku po Kolumbię, od Włoch po Koreę, od Australii po Kenię.

Ostatni aspekt to otwartość w Kościele, która ściśle wiąże się z kwestiami towarzyszenia i rozeznania. Jest to istotny element, który jest i będzie miarą naszej zdolności miłowania rodzin i pomagania im. Przyjmowanie bowiem musi być otwartością na wszystkich: na rodziny migrujące i te, które żyją w warunkach skrajnego ubóstwa, oraz te, które doświadczyły ran niepowodzenia małżeństwa. Konieczna integracja duszpasterska, która jest jednak nie do pomyślenia bez lekarstawa miłosierdzia i rozeznania pasterza. Chodzi tu niewątpliwie o wielkie świadectwo miłości, bliskości braterskiej i autentycznej bliskości w stosunku do całego ludu Bożego. Bez wykluczania kogokolwiek.  

Gualtiero Bassetti

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

13 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI