Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Owoce dialogu

· Podczas audiencji generalnej Papież opowiada o pielgrzymce do Turcji i wzywa muzułmanów do wspólnego zaangażowania na rzecz solidarności, pokoju i sprawiedliwości ·

Nadzieja, że podróż do Turcji «może przynieść owoce dialogu zarówno w naszych relacjach z braćmi prawosławnymi, jak i w stosunkach z muzułmanami, jak też na drodze do pokoju», została wyrażona przez Papieża podczas audiencji generalnej w środę 3 grudnia na placu św. Piotra.

Przedstawiając najważniejsze momenty wizyty, która odbywała się od 28 do 30 listopada, Papież powrócił do kwestii przemocy rozpętanej przez religijny fundamentalizm, by potwierdzić, że «to właśnie zapomnienie o Bogu, a nie głoszenie Jego chwały, rodzi przemoc». Dlatego – powiedział - «podkreślałem, że ważne jest, by chrześcijanie i muzułmanie wspólnie angażowali się na rzecz solidarności, na rzecz pokoju i sprawiedliwości, twierdząc, że każde państwo musi zapewnić obywatelom i wspólnotom religijnym rzeczywistą wolność kultu». Wezwanie to Franciszek ponowił również podczas krótkiego spotkania z chrześcijanami i muzułmanami – zgromadzonymi w tych dniach w Rzymie – do których skierował parę słów w małej sali przy Auli Pawła VI przed audiencją generalną.

Jeśli chodzi o ekumeniczny aspekt podróży, Papież podkreślił wartość dokonanych gestów dla «umacniania braterskich relacji» z Patriarchą Bartłomiejem, nazywając wspólną deklarację, podpisaną w niedzielę 30 listopada, «kolejnym etapem» na drodze «do przywrócenia pełnej jedności katolików i prawosławnych». Wspominając na koniec spotkanie - «piękne, ale i bolesne» - z grupą dzieci i młodych uchodźców, Papież podkreślił «wartość akceptacji», a także ponowił apel o usunięcie «przyczyn tej bolesnej plagi». Na zakończenie wyraził nadzieję, że lud turecki, rządzący i przedstawiciele różnych religii «będą mogli razem budować pokojową przyszłość, a Turcja stanie się miejscem pokojowego współistnienia różnych religii i kultur».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI