Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Osoby nie są numerkami
bez oblicza

· Papież do pracowników Poczty Włoskiej ·

 W „obecnym „kontekście gospodarczym i społecznym”, stawiającym w centrum „zysk jako cel sam sobie”, nie należy nigdy zapominać, że „prawdziwym bogactwem są osoby”, których nie można traktować „jak numerki bez oblicza”, tak że „ten, kto ma duży numer, jest poważany i szanowany, natomiast ten, kto jest uważany za zero, jest wyrzucany”. Zwrócił na to uwagę Papież Franciszek w przemówieniu skierowanym do dyrekcji i pracowników Poczty Włoskiej, z którymi spotkał się w sobotę 10 lutego przed południem. Podczas audiencji, która odbywała się w Sali Klementyńskiej, Papież przypomniał historię przedsiębiorstwa, które przyczyniło się do utrzymywania „w kontakcie rodzin i odległych miejsc” i potrafiło się odnawiać, dostosowując się do czasów”. Jednakże, zauważył Papież, w tym dziele – które „uwzględniało również ochronę środowiska naturalnego” – największe znaczenie miało „realizowanie strategii przedsiębiorstwa z wiernością pierwotnemu powołaniu – służenia obywatelom”. W istocie, „choć kierowało się logiką rynku”, przedsiębiorstwo to „stawiało w centrum nie zysk, ale osoby, pamiętając, że wszystkie oferowane usługi byłyby pozbawione wartości, gdyby mogli z nich korzystać tylko niektórzy”.

Z tego względu w obliczu współczesnych dramatów społecznych, które są „konsekwencją egoizmu i głębokiej krótkowzroczności duchowej”, Franciszek zalecał, by „zawsze przyjmować logikę przeciwną, która w centrum stawia wymogi osób i troskę o nie, reagując na potrzeby użytkowników”. W tym miejscu napomniał tych, którzy „mają do czynienia z publicznością, by zachowywali postawę dyspozycyjności i życzliwości”. A mówiąc, że jest świadomy, „iż to kosztuje wysiłku” i „nie jest łatwe”, Papież zachęcił do „ćwiczenia się każdego dnia, pracując nad tym, aby postępować z miłosierdziem, także gdy chodzi o drobne gesty i myśli”.

Na koniec Franciszek przypomniał, że Poczta Włoska „zawsze starała się szczególnie dbać o pracowników i rodziny, będąc znakiem dla każdego środowiska pracy i pokazując, że pełne poszanowanie pracowników i ich praw nie jest sprzeczne z zarobkiem i wydajnością”.

Wcześniej, przyjmując w Sali Konsystorza uczestników kapituły generalnej stygmatystów, Papież przekazał przemówienie, którego głównym wątkiem było znaczenie „świadectwa miłości” we wspólnotach zakonnych. Temat ten pogłębił w długim improwizowanym rozważaniu. „Życie braterskie – powiedział – jest trudne, ponieważ istnieją problemy ludzkie, zazdrość, współzawodnictwo, niezrozumienie”. Dlatego „uświadamianie sobie tego jest bardzo ważne, aby być wyrozumiałym w życiu wspólnotowym” i „dojść do tego, aby móc rozmawiać jak bracia”.  

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI