Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Ósmy uczynek miłosierdzia

· Orędzie Papieża na Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata stworzonego ·

Do tradycyjnych uczynków względem ciała i względem ducha dochodzi troska o wspólny dom

Do tradycyjnych uczynków miłosierdzia względem ciała i względem duszy Papież Franciszek dodał jeszcze jeden: „troskę o wspólny dom”. Uczynił to w orędziu na Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego, obchodzony 1 września. Nawiązując do zasadniczych punktów encykliki Laudato si', Papież skierował naglący apel do „każdego człowieka zamieszkującego tę planetę”, wzywając wszystkich, do wsłuchiwania się „zarówno w krzyk ziemi, jak i w wołanie ubogich”, i do zrobienia poważnego rachunku sumienia z naszego sposobu traktowania świata, w którym mieszkamy.

„Nie możemy – pisze – poddać się czy być obojętni wobec zaniku bioróżnorodności i niszczenia ekosystemów, często powodowanych przez nieodpowiedzialne i egoistyczne zachowania”. Musimy też zdać sobie sprawę, że to przede wszystkim „ubodzy świata, którzy wszak w najmniejszym stopniu ponoszą odpowiedzialność za zmiany klimatyczne”, cierpią najbardziej ich skutki.

Papież Franciszek mówi jasno: grzech człowieka przeciwko stworzeniu jest tym, „którego do tej pory nie umieliśmy uznać i wyznać”. Dlatego trzeba zmienić nasze style życia, zmieniając zachowania, także poprzez drobne codzienne gesty, ukierunkowując je ku owemu „wspólnemu dobru, które obejmuje wspieranie i troskę o świat stworzony”. To zadanie obowiązuje jednostki, ale także dotyczy rządów, które mają obowiązek respektować zobowiązania, jakie podjęły, przyjmując cele zrównoważonego rozwoju i podpisując porozumienie w Paryżu w celu stawienia czoła zmianom klimatycznym.

Ważne jest, zaznaczył Papież, aby troskę o przyszłość naszej planety podzielały Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie wraz z innymi religiami: wszystkie bowiem uznają powołanie człowieka do bycia stróżem świata stworzonego i do traktowania go jako miejsca jedności. Widzialnym znakiem tej jedności jest także wspólna modlitwa: w czwartek po południu Papież przewodniczy w Bazylice św. Piotra nabożeństwu Nieszporów, w których uczestniczą także różni przedstawiciele ekumeniczni.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI