Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Organizacja ekonomiczno-administracyjna Stolicy Apostolskiej

· Ojciec Święty utworzył komisję ·

Specjalnym listem (chirografem) podpisanym 18 lipca Ojciec Święty utworzył Papieską Komisję, która zajmie się organizacją struktury ekonomiczno-administracyjnej Stolicy Apostolskiej.

Komisja zbiera informacje, zdaje relację Ojcu Świętemu i współpracuje z Radą kardynałów ds. studiowania problemów organizacyjnych i ekonomicznych Stolicy Apostolskiej, aby przygotować reformy instytucji watykańskich, mające na celu «uproszczenie i racjonalizację istniejących struktur i bardziej rozważne planowanie działalności ekonomicznej wszystkich urzędów watykańskich».

Jak napisane jest w chirografie, «włoży ona techniczny wkład w postaci specjalistycznych konsultacji i opracowania strategicznych rozwiązań i ulepszeń, aby ograniczyć wydatki, ułatwić przejrzystość w procesach  nabywania dóbr i usług, udoskonalić administrowanie posiadanymi dobrami nieruchomymi i ruchomymi, a także działać z coraz większą roztropnością w dziedzinie finansów, zapewnić prawidłowe stosowanie zasad rachunkowości oraz zabezpieczyć opiekę lekarską i ubezpieczenia społeczne wszystkim, którzy mają do tego prawo».

Komisja może współpracować, na żądanie, z grupą roboczą ośmiu kardynałów ds. studiowania projektu reformy konstytucji apostolskiej Pastor Bonus o Kurii Rzymskiej.

Cele i uprawnienia Komisji są opisane szczegółowo w chirografie.

Członkami Komisji są świeccy, biegli  w zakresie «spraw prawnych, ekonomicznych, finansowych i organizacyjnych», którzy już byli cenionymi konsultantami bądź rewidentami ekonomicznych instytucji watykańskich i kościelnych. Jedynym duchownym jest jej sekretarz.

Ośmioma członkami są:  Joseph F.X. Zahra (Malta), przewodniczący; ks. prał. Lucio Angel Vallejo Balda (sekretarz Prefektury Spraw Ekonomicznych), sekretarz; Jean-Baptiste de Franssu (Francja); Enrique Llano (Hiszpania); Jochen Messemer (Niemcy); Francesca Immacolata Chaouqui (Włochy);  Jean Videlain-Sevestre (Francja);  George Yeo (Singapur). Zahra i Messemer są międzynarodowymi rewidentami  Prefektury Ekonomicznych Spraw Stolicy Apostolskiej.

Komisja rozpocznie prace jak najszybciej. Pierwsze zebranie przewidziane jest wkrótce po powrocie Ojca Świętego z Brazylii.

Ojciec Święty ma nadzieję, że współpraca Komisji i zainteresowanych administracji watykańskich będzie udana i produktywna.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

27 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI