Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Okrzyk bólu górników

· Papież Franciszek domaga się radykalnej zmiany modelu funkcjonowania całego sektora ·

Zachęta, by «nadawać rozgłos wołaniu licznych rodzin, które cierpią z powodu następstw przedsiębiorczości górniczej», została skierowana przez Papieża Franciszka do przedstawicieli wspólnot zainteresowanych tymi problemami, którzy zgromadzili się w Rzymie od dziś, 17 lipca, na spotkaniu na temat «Zjednoczeni z Bogiem słuchamy wołania». 

Obrady, zorganizowane przez Papieską Radę «Iustitia et Pax» przy współpracy latynoskiej sieci Iglesias y Minería, odbywają się w Salesianum do niedzieli 19. Podczas sesji inauguracyjnej zostało odczytane papieskie przesłanie, a kardynał przewodniczący «Iustitia et Pax» zwołał także konferencję prasową w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej, podczas której kilku uczestników spotkania przedstawiło swoje świadectwa.

W papieskim przesłaniu znalazło wyraz wołanie ludów, «z powodu utraty ziemi; wydobywania podziemnych bogactw, które paradoksalnie nie przyniosło bogactwa lokalnej ludności, wciąż ubogiej»; «okrzyk» «bólu spowodowany przez przemoc, przez pogróżki i korupcję; okrzyk oburzenia i wołanie o pomoc w obliczu łamania praw ludzkich, jawnie lub w sposób bardziej ukryty deptanych w zakresie ochrony zdrowia, warunków pracy, niewolnictwa i handlu ludźmi, czego owocem jest nasilanie się zjawiska prostytucji»; okrzyk «smutku i bezsilności w obliczu zatrucia wody, powietrza i ziemi; niezrozumienia i braku procesów mających na celu walkę z wykluczeniem oraz braku poparcia ze strony władz, których podstawowym zadaniem jest promowanie wspólnego dobra». W związku z tym Franciszek prosi, nawiązując do «Laudato si'», aby cały sektor kopalniany dokonał «radykalnej zmiany modelu funkcjonowania, by polepszyć sytuację». Nie tylko, wyraża również nadzieję, że mogą w to «wnieść swój wkład rządy krajów, do których należą koncerny wielonarodowe i tych, w których one działają, przedsiębiorcy i inwestorzy, władze lokalne, które nadzorują przebieg eksploatacji kopalń, górnicy i ich przedstawiciele, międzynarodowi dystrybutorzy i dostawcy oraz różni pośrednicy» oraz ci, «którzy są aktywni na rynkach tych surowców», a także ich użytkownicy.

Przesłanie

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI