Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Ojciec Pio duchowym przewodnikiem laikatu

· Kardynał Bertone w San Giovanni Rotondo z okazji 10-lecia kanonizacji świętego z Pietrelciny ·

„Weźmy się do pracy. Zakaszmy rękawy. Odpowiedzmy jako pierwsi na apel Papieża”. Jest wciąż ważne i aktualne to, co w 1942 r. powiedział św. Pio z Pietrelciny po tym, jak przeczytał w „L'Osservatore Romano” słowa Piusa XII, które były apelem skierowanym do wszystkich chrześcijan, by stali się orędownikami życiodajnego i prężnego ruchu modlitwy. Słowa te powtórzył i uczynił powtórnym apelem kard. Tarcisio Bertone w sobotę 16 czerwca, podczas obchodów 10. rocznicy kanonizacji ojca Pio w San Giovanni Rotondo.

Przed południem kardynał odprawił Mszę św., przekazując pozdrowienia i błogosławieństwo Benedykta XVI, następnie spotkał się z Grupami Modlitewnymi, uczestniczącymi w międzynarodowym zjeździe, którym przekazał nowy regulamin. Oprócz tego złożył wizytę na niedawno odrestaurowanym oddziale geriatrii w Domu Ulgi w Cierpieniu oraz odwiedził małych pacjentów na oddziale onkologii dziecięcej. Mówienie o życiu ojca Pio pociąga za sobą gotowość przyjęcia krzyża i podjęcia modlitwy w duchu wiary, która niesie dzisiejszym ludziom nadzieję. Takie jest przesłanie Sekretarza Stanu dla tych, którzy usiłują żyć duchowością „tego pokornego syna południowych Włoch, który stał się przykładnym synem Kościoła”. Rzeczywiście „ojciec Pio – powiedział kardynał w homilii – ukazał ludzkości naszych czasów ową chlubę z krzyża, który może stać się znakiem nadziei”. Krzyż jest bowiem nieodzownym przejściem  do nowego życia w Chrystusie”. Ponadto „poznanie miłości Ojca jest prawdą, która wielu umyka, ale jest rozumiana przez maluczkich, tych, „którzy tego skarbu nie zatrzymują dla siebie, lecz czują się powołani do dawania go wielu innym”. To właśnie czynił ojciec Pio, prowadząc do „Chrystusa utrudzonych i uciśnionych na ciele i na duszy”.

Na zakończenie Sekretarz Stanu powierzył Grupom Modlitewnym nowe przepisy, które uzupełniają statut z 1986 r. „W tych latach – wyjaśnił – zachodzi w Grupach Modlitewnych i w całym dziele ojca Pio  proces odnowy, mający na celu ożywienie misji i dostosowanie jej do zmieniających się czasów i duchowych potrzeb naszej epoki”.

Regulamin – zgodnie z liniami przewodnimi adhortacji apostolskiej Christifideles laici – wskazuje na trzy obszary, w których wyraża się tożsamość Grup Modlitewnych, idących śladami duchowości założyciela: modlitwa, rodzina i społeczeństwo.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI