Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Ojciec, który nie ma nas dosyć

· Podczas audiencji generalnej Benedykt XVI mówi o wszechmocy Boga, która jest wyrazem miłości, miłosierdzia i przebaczenia ·

Nie jest dzisiaj łatwo mówić o ojcostwie Boga, zwłaszcza w świecie zachodnim, który cechuje rozpad rodzin, troski i absorbujące zajęcia, i niezdolność do zaproponowania wiarygodnych modeli ojcostwa. Objawienie biblijne, mówiąc o Bogu, pokazuje, co to znaczy być naprawdę ojcem, kochającym, miłosiernym i potrafiącym przebaczać. Taki jest sens katechezy przedstawionej przez Benedykta XVI wiernym, którzy uczestniczyli w audiencji generalnej dziś, w środę 30 stycznia  rano w Auli Pawła VI.

Kontynuując cykl refleksji nad Credo , Papież skupił się w szczególności nad trudnościami w relacji między ojcami i synami w kontekście, takim jak dzisiejszy, w którym nawet porozumienie staje się coraz trudniejsze i coraz bardziej maleje zaufanie do postaci ojca. Staje się zatem trudne – zauważył Papież - nawet samo  «wyobrażanie sobie Boga jako ojca».

I stąd obraz zawarty w objawieniu biblijnym i Ewangelii jako klucz do zrozumienia,w jaki sposób i jak dalece drogi i myśli Boże głęboko różnią się od naszych. Bóg objawia się, stwierdził Papież, jako Ojciec kochający i miłosierny, tak dalece, że daje swego Syna za zbawienie człowieka. I na «chwalebnym krzyżu», dodał Papież, «dochodzi do pełnego ukazania wielkości Boga jako 'Ojca wszechmogącego'».

Wszechmoc ta, wyjaśnił Benedykt XVI, nie oznacza magii i nie wyraża się jako siła samowolna bądź automatycznie podporządkowana ludzkim zachciankom; przeciwnie, cechuje ją «pełna miłości i ojcowska wolność», która pokazuje iż, tylko ten, kto jest silny, «może znieść zło i okazać współczucie», może odpowiadać «dobrem na zło, przebaczeniem na obraźliwe słowa, miłością dającą życie na zabójczą nienawiść».

Tylko w ten sposób można ostatecznie zwyciężyć zło, «obmyte miłością Boga», zakończył Papież. W ten sposób «śmierć, wielki wróg, zostaje pochłonięta i pozbawiona swego jadu, a my, wyzwoleni z grzechu, możemy wejść w naszą rzeczywistość dzieci Bożych».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

19 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI