Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Ogień Ewangelii

Synod otworzyła wielka Msza św. koncelebrowana na placu św. Piotra — przed którą Benedykt XVI ogłosił dwóch nowych doktorów Kościoła, a wśród nich czwartą kobietę w ciągu czterdziestu paru lat  — a potem rozpoczął on swoje prace modlitwą, która wyznacza rytm chrześcijańskiego czasu. Nie jest to formalność, ale wybór, który chce odzwierciedlać rzeczywistość, powiedział Papież w improwizowanym rozważaniu, opartym na tekstach liturgicznych. Wyrażającym typową dla niego troskę o to, by dogłębnie zrozumieć sens słów modlitwy odmówionej z biskupami przybyłymi z całego świata i go wyjaśnić.

W centrum  zgromadzenia synodalnego jest grecki termin euangèlion , poświadczony już u Homera, który w czasach Jezusa oznaczał  przesłanie cesarskie, ze strony władcy, które właśnie z tego względu przynosi zbawienie. Słowo, które pierwsi pisarze chrześcijańscy zapożyczają zatem z języka świeckiego i je przekształcają. I tak Łukasz Ewangelista umieszcza narodziny Dzieciątka w historii świata, łącząc je z rozporządzeniem cezara Augusta, przypomniał Papież. Dodając natychmiast, że jeśli Bóg przerwał ciszę i przemówił, trzeba zadać sobie pytanie, jak przekazywać Jego Słowo, które przede wszystkim jest lògos , Słowem wcielonym, i dawać Mu świadectwo.

Szukanie nowego sposobu głoszenia Ewangelii — nowej ewangelizacji, która tak bliska była Janowi Pawłowi II, przypomnianemu z wymowną miłością przez jego następcę — jest właśnie głównym tematem Synodu i roku Wiary, który wkrótce się rozpocznie w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, zwołanego przez Jana XXIII i kontynuowanego pod przewodnictwem Pawła VI  pod wpływem tej samej troski. W zgodzie z prawie dwutysiącletnią historią, którą mimo  wszystkich ludzkich ograniczeń znamionuje pragnienie wierności. Na tym tle Benedykt XVI przedstawił dwoje nowych doktorów Kościoła: Jana z Ávila, księdza reformatora, wykształconego i pokornego, i Hildegardę z Bingen, kobietę i mniszkę, która badając stworzenie, kontemplowała Boga i potrafiła wspierać Jego Kościół.

Synod i Rok Wiary otwierają się zatem pod znakiem nowych doktorów i z odwołaniem do tego, co istotne. W medytacji — stanowiącej prawdziwy klucz do lektury refleksji i debat synodalnych — Benedykt XVI podkreślał z naciskiem treść wiary: w Słowie wcielonym Bóg mówił i wciąż mówi do człowieka, chce wniknąć w niego i go pobudzić. Stąd znaczenie terminu confessio , różniącego się od professio . Wiara, która dojrzewa w sercu i obejmuje wszystkie zmysły, niezależnie od  wymiaru intelektualnego, musi być niesiona światu i trzeba dawać jej świadectwo.

Tylko taka gotowość do dawania świadectwa i do cierpienia za prawdę może zapewnić wiarygodność. Po confessio przyjdzie wówczas caritas, często opisywana w liturgii jako żar i płomień. Dlatego Papież przypomniał powiedzenie  ( lògion ) Jezusa, przechowane przez Orygenesa: «Kto jest blisko Mnie, jest blisko ognia», czyli ognia  obecności Boga, który rozpala i przeobraża, ogień Ewangelii, którą trzeba codziennie szerzyć w świecie.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI