Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Odważny gest

· W rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański” poświęconym podróży do Meksyku Papież wzywa rządzących do zawieszenia wykonywania kary śmierci podczas jubileuszu ·

„Apel skierowany do sumienia rządzących w celu zniesienia kary śmierci” i propozycja, aby uczynili odważny i przykładny gest: żeby w czasie tego Roku Świętego Miłosierdzia nie wykonywano żadnego wyroku – wystosował je Papież Franciszek podczas spotkania na modlitwie „Anioł Pański” 21 lutego, w czasie którego wspomniał także niedawno odbytą podróż do Meksyku.

Komentując w obecności licznie zgromadzonych wiernych na placu św. Piotra Ewangelię z niedzieli Papież połączył jej treść z dniami przeżytymi na meksykańskiej ziemi, określając je jako „doświadczenie przemienienia”: ponieważ – wyjaśnił – „Pan ukazał nam światło swej chwały poprzez ciało swojego Kościoła, Jego świętego ludu, żyjącego na tej ziemi. Ciało tak często ranione, lud tak często uciskany, pogardzany, znieważony w swej godności”. Stwierdził następnie, że „duchowym 'środkiem ciężkości' pielgrzymki było sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe”, gdzie prosił „Tę, która zbiera cierpienia z powodu przemocy, uprowadzeń, zabójstw, nadużyć wyrządzających szkodę wielu biednym ludziom, wielu kobietom”. Na koniec wspomniał również o historycznym spotkaniu w Hawanie z Patriarchą Cyrylem.

Po odmówieniu modlitwy maryjnej Franciszek, nawiązując do międzynarodowego sympozjum zorganizowanego w Rzymie przez Wspólnotę św. Idziego, zaapelował o zniesienie kary śmierci. Wzywając do dania „nowego impulsu zaangażowaniu na rzecz jej zniesienia, Papież wskazał „znak nadziei” w „narastaniu w opinii publicznej coraz powszechniejszego sprzeciwu wobec kary śmierci”. Także dlatego, wyjaśnił, jest możliwe, aby „skutecznie powstrzymać przestępstwo, nie pozbawiając definitywnie tego, który się jego dopuścił, szansy, by się z tego wyzwolił”. Stąd apel o „sprawiedliwość karną otwartą na nadzieję, że uda się resocjalizacja skazanych”, dlatego że „przykazanie 'nie zabijaj' ma wartość bezwzględną i dotyczy zarówno niewinnego, jak i winnego”.W takim kontekście, zakończył, Rok Święty Miłosierdzia „ jest dobrą okazją, by krzewić w świecie coraz bardziej dojrzałe formy szacunku dla życia i godności każdej osoby”, zważywszy na to, że „nawet przestępca ma nienaruszalne prawo do życia”.

„Anioł Pański” z Papieżem  

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI