Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Odważne kobiety

· Podczas audiencji generalnej Papież mówi o postaci Judyty ·

Judyta, kobieta „bardzo piękna i mądra”, ale przede wszystkim „odważna”, przemawia z „mocą proroka” i wskazuje ludziom „drogę zaufania” Bogu. Podkreślił to Papież podczas audiencji generalnej w środę 25 stycznia w Auli Pawła VI, poświęcając katechezę postaci biblijnej, która „przywraca siłę swojemu ludowi w śmiertelnym niebezpieczeństwie i prowadzi go na drogi nadziei”.

W dniu święta Nawrócenia św. Pawła Papież – który po południu uda się do rzymskiej bazyliki nazwanej imieniem Apostoła Narodów, aby zakończyć Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – wybrał biblijną postać „wielkiej bohaterki”, aby zachęcić wiernych do „zawierzenia Bogu” bez stawiania „jakichkolwiek warunków”. Oznacza to, wyjaśnił, „włączenie się w Jego plany bez domagania się czegokolwiek, a także akceptując to, że Jego zbawienie i Jego pomoc dosięgną nas w sposób odmienny od naszych oczekiwań”.

Według Franciszka jest rzeczą słuszną proszenie Pana o „życie, zdrowie, uczucia, szczęście”; ale trzeba robić to „ze świadomością, że Bóg potrafi wydobyć życie nawet ze śmierci, że można zaznać pokoju nawet w chorobie i że możliwa jest pogoda ducha także w samotności i szczęśliwość także w płaczu”. Nie można, krótko mówiąc, „pouczać Boga, co powinien robić”, bo „On wie to lepiej od nas; i musimy zaufać, ponieważ Jego drogi i Jego myśli są odmienne od naszych”.

Tak więc doświadczenie Judyty, która wzywa lud, aby nie wystawiał na próbę Pana i ufnie oczekiwał „zbawienie, która od Niego pochodzi”, wskazuje chrześcijaninowi, jaka jest „droga nadziei”. I ukazuje postać kobiety „odważnej w wierze i w czynach”, która nie obawia się „wypaść źle przed innymi” i „idzie naprzód” swoją drogą. Zresztą Papież, komentując spontanicznie epizod biblijny, powiedział, iż jest przekonany, że „kobiety są odważniejsze od mężczyzn”.

Katecheza Papieża w języku włoskim

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI