Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Odważne decyzje na rzecz pokoju

· Papież wyraża zaniepokojenie z powodu narastania przemocy między Izraelczykami i Palestyńczykami ·

Wiernym przypomina, że wiara i rozum nie są sprzeczne i że wierzenie jest rzeczą rozsądną

Nadeszła chwila, aby „podjąć odważne decyzje na rzecz pokoju” i „położyć kres konfliktowi”, który ma negatywne reperkusje w całym regionie Bliskiego Wschodu, „udręczonym z powodu zbyt wielu starć i potrzebującym pojednania”. Jasne są słowa napomnienia, jakie Benedykt XVI kieruje do władz izraelskich i palestyńskich: nie można wciąż myśleć,  że problemy rozwiąże się nienawiścią i przemocą. Trzeba mieć odwagę rozwijania dialogu, kierując się szczerymi zamiarami dojścia do definitywnych rozwiązań, aby przywrócić nadzieję na pokojową przyszłość ludności tego udręczonego regionu świata. W kolejnym już apelu – wystosowanym dziś rano, w środę 21 listopada, w czasie gdy pozdrawiał włoskich pielgrzymów obecnych na audiencji generalnej – Papież nie omieszkał przypomnieć o odpowiedzialności, którą w tej sytuacji musi wziąć na siebie wspólnota międzynarodowa, a także wyraził poparcie dla „inicjatyw i wysiłków tych, którzy starają się doprowadzić do rozejmu i zachęcają do negocjacji”. Wiernych Papież prosił o modlitwę za ofiary i za osoby, które cierpią na tej udręczonej ziemi.

Wcześniej Benedykt XVI kontynuował przedstawianie wiernym refleksji, mających pomóc w przeżywaniu tego Roku Wiary. Zatrzymał się nad kwestią, która niejednokrotnie powraca w jego magisterium, a mianowicie nad rozumnością wiary. „Wierzenie – powtórzył – jest rozsądne”. Jest takie, ponieważ „wiara i rozum nie są w sprzeczności ani się nie zwalczają”; przeciwnie, są koniecznymi warunkami, aby zrozumieć sens i przesłanie Bożego objawienia. Papież wychodzi od pewności, że człowiek jest w centrum stworzenia „nie po to, aby je bezmyślnie wykorzystywać, ale aby go strzec”. Także dlatego jest rzeczą rozsądną sądzić, że skoro nauka pozwala wierze na zrozumienie zamysłu Bożego co do wszechświata, jest również prawdą, że wiara ze swej strony pozwala nauce „rozwijać się zawsze dla dobra i prawdy człowieka, pozostając wierna temu samemu zamysłowi”. Oto dlaczego „jest rzeczą decydującą, aby człowiek otworzył się na wiarę i poznał Boga oraz Jego plan zbawienia w Jezusie Chrystusie”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI