Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Odwaga, by widzieć

· Zgromadzenie Plenarne Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich ·

„Słuchanie” ofiar i „prewencja”, by uniknąć błędów popełnionych w przeszłości. Na zakończenie dziewiątego zgromadzenia plenarnego, które odbyło się w Rzymie od 7 do 9 września, Papieska Komisja ds. Ochrony Nieletnich potwierdza priorytety swojej misji powierzonej przez Papieża, a także główne dyrektywy swojego zaangażowania również w świetle dramatycznych przypadków nadużyć, do których doszło niedawno w kilku krajach. „Akty te pozbawiły wiele dzieci ich dzieciństwa, przyznają członkowie tego organizmu w komunikacie sporządzonym na zakończenie obrad, zauważając, że skandale te „nie tylko zwracają uwagę na to, jak poważna jest kwestia nadużyć”, lecz stanowią również „okazję do tego, by skupić się na wszystkich narzędziach prewencji, aby przyszłość była inna od naszej przeszłości”. Zresztą, zapewniają, „naszym punktem wyjścia nie jest badanie poszczególnych przypadków, lecz zapobieganie w przyszłości”. W tej perspektywie trzeba odczytywać również inicjatywy już zrealizowane oraz te, które zostały ogłoszone podczas zgromadzenia. Nacisk kładzie się w nich przede wszystkim na konieczność udzielenia głosu ofiarom i dowartościowania ich „bezpośredniego świadectwa”, również po to, by wypracować bardziej odpowiednie narzędzia „obrony” i „ochrony”. Jeśli chodzi o formację, członkowie komisji zorganizowali na całym świecie ponad sto spotkań w formie seminariów i konferencji na tematy związane z ochroną nieletnich. Została również potwierdzona konieczność pełnej współpracy z organizmami Stolicy Apostolskiej i Kurii Rzymskiej, „aby kontynuować wspólne wysiłki w dziedzinie ochrony nieletnich”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI