Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Odwaga pokoju

· Papież, zaniepokojony sytuacją w Ziemi Świętej, prosi rządzących i obywateli, aby przeciwstawiali się przemocy. A na placu św. Piotra ogłasza świętymi proboszcza, zakonnicę i parę małżonków ·

W Ziemi Świętej „potrzeba wiele odwagi i wiele siły ducha, aby powiedzieć „nie” nienawiści i zemście i czynić gesty pokoju”. Zaniepokojony napięciami, do jakich doszło w tych dniach w Izraelu i na terytoriach Palestyny, Papież zaapelował do „rządzących i obywateli” i wezwał wiernych, obecnych w niedzielę 18 października na modlitwie Anioł Pański, do modlitwy, „aby Bóg umocnił we wszystkich odwagę przeciwstawiania się przemocy i czynienia konkretnych kroków w kierunku odprężenia”. Według Papieża, „w aktualnej sytuacji bliskowschodniej jest sprawą decydującą, bardziej niż kiedykolwiek, zaprowadzenie pokoju w Ziemi Świętej: wymagają od nas tego Bóg i dobro ludzkości”.

Wcześniej, podczas Mszy św., którą odprawił z ojcami synodalnymi, uczestniczącymi w tych dniach w zgromadzeniu poświęconym rodzinie – którego prace do wtorku rano odbywają się w circuli minores – Franciszek ogłosił świętymi włoskiego proboszcza Wincentego Grossiego, hiszpańską zakonnicę Marię od Niepokalanego Poczęcia i francuskich małżonków Ludwika Martina i Marię Azelię Guérin, rodziców Teresy z Lisieux.

W homilii Papież przypomniał, że służba jest „prawdziwą władzą w Kościele” i że karierowiczostwo oraz ambicja nie dają się pogodzić z naśladowaniem Chrystusa. Swoim uczniom Jezus zaleca w istocie, aby odrzucali „światową pokusę odgrywania pierwszorzędnej roli i rządzenia innymi”, a zachęca ich, aby postępowali za Nim „drogą miłości”.

„Wobec ludzi, którzy knują intrygi, aby osiągnąć władzę i sukces, aby się pokazać, w obliczu ludzi, którzy chcą uznania ich zasług, ich pracy – zwrócił uwagę Franciszek – uczniowie są powołani do postępowania w sposób przeciwny”. Jezus nawołuje do „zmiany sposobu myślenia i rezygnacji z żądzy władzy na rzecz radości stania się niewidocznym i służenia; do wykorzenienia instynktu panowania nad innymi, a praktykowania cnoty pokory”. Jest zatem „niemożliwe pogodzenie sposobu pojmowania władzy według kryteriów świata z pokorną służbą, jaka powinna cechować władzę według nauczania i przykładu Jezusa”. Nie jest możliwe pogodzenie „zaszczytów, sukcesu, sławy, ziemskich triumfów i logiki Chrystusa ukrzyżowanego”, powtórzył Papież, podkreślając natomiast doskonałą „zgodność między Jezusem 'doświadczonym w cierpieniu' a naszym cierpieniem”.

Odnośnie do tego Franciszek zwrócił uwagę, że Chrystus „sprawuje zasadniczo kapłaństwo miłosierdzia i współczucia”, bowiem „doświadczył bezpośrednio naszych trudności, zna od środka naszą ludzką kondycję; to iż nie zaznał grzechu, nie przeszkadza Mu zrozumieć grzeszników”. Jego chwała w gruncie rzeczy „nie wynika z ambicji czy pragnienia panowania, ale jest chwałą miłowania ludzi, brania na siebie i dzielenia z nimi ich słabości, ofiarowania im uzdrawiającej łaski, towarzyszenia im z nieskończoną czułością, towarzyszenia im w pełnej udręk drodze”.

Link do homilii Papieża

Link do rozważania przed modlitwą Anioł Pański

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI