Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Odwaga marzenia

· Papież Franciszek kończy rekolekcje ·

Trzeba na nowo odkryć „odwagę marzenia”, tę odwagę, której świadectwo dawali święci, jak Franciszek Ksawery, który przez całe życie żywił „marznie”, by pojechać do Chin. Zalecał to Papież Franciszek na zakończenie rekolekcji, w których uczestniczył razem z Kurią Rzymską.

Po zakończeniu dziesiątej i ostatniej medytacji, wygłoszonej przez ojca Ermesa Ronchiego w piątek rano, 11 marca, w kaplicy Domu Divin Maestro paulistów w Aricci, Papież wyraził wdzięczność kaznodziei, dziękując mu w szczególności za jego „pasję”. Następnie, przed opuszczeniem instytutu, pożegnał się z personelem domu i przełożonymi Towarzystwa św. Pawła. Po czym wrócił do Watykanu jednym z trzech mikrobusów, które przewoziły wszystkich uczestników.

Rekolekcje, które rozpoczęły się w niedzielę 6 marca wieczorem, poświęcone tematowi: „Szczere pytania Ewangelii”, zakończyły się medytacją maryjną, do której punktem wyjścia było zwiastowanie, a zwłaszcza pytanie zadane przez Dziewicę aniołowi: „Jak to się stanie?”. Kaznodzieja, zakonnik ze Zgromadzenia Sług Maryi, przywołał te słowa, aby wskazać na urok wiary osadzonej w codzienności, w prostocie życia dotkniętego przez łaskę Boga. Na zakończenie ojciec Ronchi, zgodnie ze wskazaniem Papieża, udzielił obecnym błogosławieństwa z odpustem zupełnym.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI