Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Odwaga i optymizm są odpowiedzią na sekularyzację

· Benedykt XVI do członków Konferencji Episkopatu Francji, przybyłych z wizytą «ad limina Apostolorum» ·

Istnieje długa tradycja misyjna i duchowa, którą musi respektować Kościół we Francji, nazwanej przez Jana Pawła II – podczas Mszy św. odprawianej w Bourget 30 czerwca 1980 r. - «wychowawczynią ludów». Nawiązując właśnie do  trwałości jej chrześcijańskich korzeni, Benedykt XVI na nowo zachęcił biskupów francuskich, przyjętych na audiencji dziś, w piątek 21 września z okazji wizyty ad limina , do odpowiadania z optymizmem i odwagą na wyzwania stawiane przez coraz bardziej zsekularyzowane społeczeństwo. Dziś bardziej niż kiedykolwiek konieczne  jest – dodał Papież – śmiało i z inwencją przedstawiać stałą nowość Ewangelii. Ojciec Święty omówił następnie z biskupami francuskimi  - pierwszą grupą odbywającą wizytę kanoniczną – pewne linie postępowania. Pierwsze zalecenie Benedykta XVI dotyczyło kapłanów, zwłaszcza niedawno wyświęconych. Potrzebują oni nieustannego wsparcia – powiedział Papież – aby byli w stanie wyrazić całą wartość życia duchowego i intelektualnego z korzyścią dla uświęcenia ludu Bożego. Podobną opieką należy otoczyć grupy parafialne, których powołaniem jest odświeżenie wartości niedzielnej Mszy św. Duszpasterstwo parafialne – wyjaśnił Papież – nie może ograniczać się do kwestii organizacyjnych, choć są one ważne, ponieważ w przeciwnym wypadku powstaje ryzyko «biurokratyzacji duszpasterstwa» i  traci się z oczu cel, jakim jest prowadzenie wiernych na spotkanie z Bogiem. W tej działalności podstawowe znaczenie ma – stwierdził Papież – praca wiernych świeckich. Należy otoczyć ich opieką, aby w poszanowaniu zadań i funkcji, przekształcali się we wzory świeckiej świętości w służbie wspólnego dobra. Następnie Benedykt XVI poruszył kwestię rodziny. Małżeństwo i rodzina – powiedział - «muszą być promowane i chronione od wszelkich możliwych nieporozumień odnośnie do ich prawdy». Na koniec młodzież, której oczekiwania – stwierdził – wymagają odpowiedniej katechezy, która «im pomoże znaleźć swoje miejsce we wspólnocie wierzących». Wszystkie te sprawy Papież powierzył Matce Bożej i współpatronkom Francji Joannie d'Arc i Teresie z Lisieux.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI