Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Odrzucanie to bumerang

· ​Papież Franciszek ujawnia bolączki nieodpowiedzialnej globalizacji ·

“Ludzie, którzy powodują lub pozwalają na odrzucanie innych”, stają się sami “bezdusznymi maszynami, akceptując po cichu zasadę, że również oni wcześniej czy poźniej zostaną odrzuceni”. Przed tym efektem “bumerangu” chciał przestrzec Papież Franciszek współczesne społeczeństwo, przemawiając w sobotę rano, 14 stycznia, do delegacji Global Foundation. W swoim przemówieniu Papież potępił jako “niedopuszczalny, ponieważ niehumanitarny, system ekonomiczny, który odrzuca mężczyzn, kobiety i dzieci z tego powodu, że wydają się oni już nieużyteczni według kryteriów dochodowości przedsiębiorstw bądź innych organizacji”. Zresztą, dodał, właśnie to odrzucanie osób jest regresem i odhumanizowaniem” każdego systemu politycznego i gospodarczego, który stawia “w centrum bożka pieniądz”. I tu wezwanie do posługiwania się “inteligencją” i “zasobami”, aby “zaleczyć bolączki spowodowane przez nieodpowiedzialną globalizację”.

Członkowie Fundacji, zebrani w Rzymie z okazji okrągłego stołu, w celu “szukania właściwych dróg, mogących prowadzić do globalizacji “pod znakiem współpracy”, czyli pozytywnej, przeciwnej do globalizacji obojętności – wjaśnił Papież – są wzywani do wnoszenia swojego wkładu, ażeby “instytucje, przedsiębiorstwa i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego” mogli “rzeczywiście osiągnąć cele i wywiązać się ze zobowiązań międzynarodowych uroczyście zadeklarowanych i podjętych, jak te z Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

Już Jan Paweł II w 1991 r. – przypomniał Franciszek – “w obliczu upadku uciskających systemów politycznych i stopniowej integracji rynków dostrzegał niebezpieczeństwo rozpowszechnienia się wszędzie ideologii kapitalistycznej”. I niestety, stwierdził Papież, “zagrożenia, których się obawiano, sprawdziły się na szeroką skalę”. A jednak zarazem, zauważył, również “rozwinęły się i urzeczywistniły bardzo liczne działania poszczególnych ludzi i instytucji w kierunku przeciwnym. Świadczy o tym przykład Teresy z Kalkuty, która “reprezentuje i podsumowuje te wysiłki”.

Przemówienie Papieża w języku włoskim  

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI