Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Odpowiedzialność biskupa

· Motu proprio Papieża Franciszka Jak kochająca matka i statut nowej dykasterii ds. świeckich, rodziny i życia ·

Będą usuwani ze swojego urzędu biskupi, którzy zaniedbywali przypadki nadużyć seksualnych w stosunku do nieletnich. Postanawia to motu proprio „Jak kochająca matka”, którym Papież Franciszek wzmacnia zaangażowanie Kościoła w ochronę osób najbardziej narażonych.

Papieski dokument, opublikowany w sobotę 4 czerwca, zalicza zaniedbanie w kwestii nadużyć seksualnych do „poważnych przyczyn”, o których mówi już prawo kanoniczne jako powodach do usunięcia z urzędu biskupów, eparchów lub wyższych przełożonych instytutów zakonnych. Składający się z pięciu artykułów dokument kładzie nacisk na znaczenie czujnej troski, ustalając sposób postępowania, którego należy się trzymać przy wprowadzaniu w życie kanonu występującego zarówno w Kodeksie Prawa Kanonicznego (193 § 1), jak i w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich (975 § 1). Nie chodzi tu o postępowanie karne, bowiem nie dotyczy popełnionego „przestępstwa”, lecz o przypadki „zaniedbania”. Dlatego nie ma tu odwołania do Kongregacji Nauki Wiary, natomiast „dochodzenie” leży w gestii czterech odpowiednich Kongregacji: ds. Biskupów, ds. Ewangelizacji Narodów, dla Kościołów Wschodnich oraz ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Jest powiedziane jasno, że brak sumienności może zaistnieć także „bez poważnej winy moralnej” biskupa (art. 1, § 2); i że do usunięcia z urzędu w przypadku nadużyć w stosunku do nieletnich „wystarcza poważny brak sumienności” (art. 1 § 3), natomiast w innych przypadkach mowa jest o braku sumienności „bardzo poważnym” (art. 1 § 2). Ponadto, jako że chodzi o ważne decyzje dotyczące biskupów, zatwierdzenie w poszczególnych przypadkach dotyczące usunięcia zależy od Papieża. Nie stanowi to nowości. Nowością jest natomiast ustanowienie „odpowiedniego Kolegium Prawników”, powołanego w celu wspomagania Papieża przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Również w sobotę Papież Franciszek na propozycję Rady Kardynałów zatwierdził ad experimentum statut nowej dykasterii ds. świeckich, rodziny i życia. W jej skład od 1 września wejdą dotychczasowe Papieska Rada ds. Świeckich i Papieska Rada ds. Rodziny, które zaprzestaną pełnienia swoich funkcji. Papieska Akademia ds. Życia natomiast będzie działała w połączeniu z tą dykasterią.

Link do motu proprio „Jak kochająca matka”

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

29 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI