Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Odizolowana świadomość

· Papieska Msza św. w Domu św. Marty ·

Egoizm do niczego nie prowadzi. Miłość natomiast wyzwala. Dlatego ten, kto potrafi przeżywać swoje życie jako «dar, który należy ofiarować innym», nigdy nie będzie sam i nie doświadczy  nigdy «dramatu odizolowanej świadomości» ani nie stanie się łatwą ofiarą «diabła nieuczciwego płatnika», który zawsze jest «gotów oszukać» tego, kto wybiera jego drogę. Takie przesłanie skierował Papież Franciszek dziś, we wtorek 14 maja rano, do uczestników Mszy św., odprawianej w kaplicy  Domus Sanctae Marthae.

Komentując czytania tego dnia, zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich (1, 15-17, 20-26) i z Ewangelii św. Jana (15, 9-17), Papież na wstępie przypomniał, że w tym okresie oczekiwania na Ducha Świętego wraca pojęcie miłości, nowe przykazanie: «Jezus kieruje do nas mocne słowa: 'Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje  za przyjaciół swoich'. Większa miłość: oddanie życia. Miłość idzie zawsze tą drogą: oddając życie. Przeżywanie życia jako daru, daru do ofiarowania. Nie skarbu do zachowania. I Jezus tak je przeżył, jako dar. I jeśli przeżywa się życie jako dar, robi się to, czego chce Jezus: 'przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili'». Nie należy zatem spalać swego życia w ogniu egoizmu.

W związku z tym Papież przedstawił postać Judasza, którego postawa jest przeciwieństwem postawy osoby, która kocha, ponieważ «biedak nigdy nie zrozumiał, co to jest dar». Judasz był jedną z tych osób, które nigdy nie popełniają uczynków altruistycznych i żyją zawsze w sferze własnego ja, nie dając się wciągnąć w «piękne sytuacje».

Postawę tę reprezentuje natomiast «Maria, kiedy myje stopy Jezusa olejkiem nardowym, bardzo kosztownym». Jest to moment  «religijny – stwierdził Biskup Rzymu – moment wdzięczności, moment miłości». Judasz natomiast żyje z dystansem, w swojej samotności i tą drogą idzie.  «Goryczą serca» nazwał to Ojciec Święty. I tak «jak miłość wzrasta w darze», również druga postawa, «egoizm rośnie. I wzrósł w Judaszu aż po zdradzenie Jezusa». Ten, kto kocha, powiedział zasadniczo Papież, daje życie w darze; ten, kto jest egoistą, zdradza, zostaje zawsze sam i «odizolowuje swoją świadomość przez egoizm, zajmowanie się własnym życiem; ale na koniec je traci».

Wszystkim łatwo jest popaść w egoizm. Papież wskazał jeszcze raz na przykład Judasza, który «był bałwochwalcą przywiązanym do pieniędzy. Jan to mówi: był złodziejem. I to bałwochwalstwo sprawiło, że odizolował się od wspólnoty innych: na tym polega dramat odizolowanej świadomości». Kiedy chrześcijanin zaczyna się izolować, «izoluje swoją świadomość od zmysłu wspólnotowego, od zmysłu Kościoła, od tej miłości, którą daje nam Jezus». I na koniec, zupełnie jak Judasz, traci swoje życie. «Jan – przypomniał Papież, nawiązując do ewangelicznego opowiadania – mówi nam, że 'w tym momencie diabeł wszedł w serce Judasza'. I, musimy to powiedzieć: Diabeł jest złym płatnikiem. Zawsze nas oszukuje: zawsze!»

Są zatem do wyboru dwie drogi: przeżywanie życia dla siebie lub przeżywanie go jako daru, a więc tak «jak czynił Jezus: 'Jak Ojciec Mnie umiłował, tak Mnie posyła z miłości, a Ja się oddaję z miłości'». W tych dniach oczekiwania na uroczystość Zesłania Ducha Świętego – zakończył Ojciec Święty - «prośmy: 'przyjdź, przyjdź i daj mi wielkie serce, które będzie potrafiło kochać z pokorą, z łagodnością». I «prośmy Go również, by nas zawsze uwalniał od drugiej drogi, od drogi egoizmu, która w ostateczności źle się kończy».

Z Papieżem koncelebrowali m.in. arcybiskup Medellín  Ricardo Antonio Tobón Restrepo i biskup  Garzón  Fabio Duque Jaramillo, obaj z Kolumbii,  oraz biskup  Ávila  Jesús García Burillo z Hiszpanii. Obecna była również grupa pracowników Muzeów Watykańskich i kilku seminarzystów z Papieskiego Kolegium Portugalskiego.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

19 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI