Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Od wieży Babel do jedności

· W Bazylice Watykańskiej Msza św. w uroczystość Zesłania Ducha Świętego pod przewodnictwem Benedykta XVI ·

7 października św. Jan z Avili i św. Hildegarda z Bingen zostaną ogłoszeni doktorami Kościoła

«Rozproszeniu obrazowanemu przez wieżę Babel przeciwstawia się jedność Pięćdziesiątnicy». Tymi słowami Benedykt XVI przypomniał «odwieczną prawdę» biblijnej opowieści, która opisuje próbę podjętą przez ludzi, by «być jak Bóg» i własnymi siłami zbudować drogę do nieba.

W homilii wygłoszonej podczas Mszy św. odprawianej w Bazylice Watykańskiej w niedzielę 27 maja, uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Papież wyraził swoje przekonanie, że również w tym okresie wielkiego postępu w dziedzinie przekazu i nauki «przeżywamy na nowo to, co wydarzyło się w wieży Babel». Papież uwypuklił różne niepokojące tego przejawy. «Wciąż istnieją sytuacje braku równowagi – powiedział – które nierzadko prowadzą do konfliktów, dialog między pokoleniami jest coraz trudniejszy i niekiedy dominują kontrasty; jesteśmy świadkami codziennych wydarzeń, które wywołują wrażenie, że ludzie stają się coraz bardziej agresywni i szorstcy». W tej sytuacji, dodał, «modlitwa do Boga wydaje się czymś przestarzałym, bezużytecznym», a wśród ludzi zdaje się rozpowszechniać «nieufność, podejrzliwość, lęk».

Jaką zatem drogą można odzyskać «umiejętność dojścia do porozumienia, wzajemnego zrozumienia i działania»? Odpowiedź, zapewnił Papież, «znajdujemy w Piśmie Świętym: jedność może zaistnieć tylko dzięki darowi Ducha Świętego, który da nam serce nowe i nowy język, nową zdolność komunikowania». A zatem  «postępować jak chrześcijanie oznacza nie zamykać się we własnym 'ja', lecz mieć na uwadze całość; oznacza przyjąć do swego wnętrza cały Kościół», przezwyciężając «skłonność do panowania nad innymi» i wybierając «radość płynącą z bezinteresownej posługi».

Na zakończenie Mszy św., przed odmówieniem modlitwy Regina caeli Papież zapowiedział, że 7 października br. ogłosi doktorami Kościoła św. Jana z Avili i św. Hildegardę z Bingen.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

14 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI