Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Od tolerancji do spotkania

· Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy ·

Aby Kościół był „bez granic” i „matką wszystkich”. Taki horyzont ma przed oczyma Papież Franciszek w orędziu na najbliższy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który będzie obchodzony 18 stycznia 2015 r. „Nikogo nie wolno uważać za niepotrzebnego, nie na miejscu czy do odrzucenia”, stwierdza w dokumencie – zaprezentowanym we wtorek 23 września w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej – zachęcając chrześcijan do szerzenia „kultury przyjmowania i solidarności” w epoce takiej jak obecna, cechującej się ruchem migracyjnym o bezprecedensowych rozmiarach i zasięgu.

Jest to rzeczywistość, która – stwierdza Papież – nierzadko wzbudza „nieufność i wrogość, także we wspólnotach kościelnych, zanim pozna się historię życia, prześladowań czy nędzy osób, których to dotyczy”. Dlatego apeluje o przezwyciężenie „podejrzeń i uprzedzeń, które w sposób wyraźny sprzeczne są z „biblijnym przykazaniem przyjmowania z szacunkiem i solidarnością obcego przybysza będącego w potrzebie”. Według Franciszka, w gruncie rzeczy konieczne jest przejście od „zwykłej tolerancji” do „postawy, u której podstaw byłaby kultura spotkania”. Jest to zadanie obowiązujące wszystkich, poczynając od władz politycznych państwowych i międzynarodowych, które Papież wzywa do bardziej „systematycznej i konkretnej współpracy”. W szczególności Papież apeluje o „bardziej zdecydowaną walkę z haniebnym i zbrodniczym handlem istotami ludzkimi, z naruszaniem fundamentalnych praw, ze wszystkimi formami przemocy, nadużyć i zniewalania”.

Żaden kraj „nie może sam stawić czoła trudnościom związanym z tym zjawiskiem”, potwierdza Franciszek, nawołując, aby na globalizację ruchu migracyjnego odpowiedzieć „globalizacją miłości i współpracy, tak aby stworzyć migrantom bardziej humanitarne warunki”. Jednocześnie prosi o „wzmożenia wysiłków, aby stworzyć warunki pozwalające zagwarantować stopniowe ograniczenie powodów, które skłaniają całe grupy ludności do opuszczenia ich rodzimej ziemi”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI