Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Od spotkania do pojednania

· Relacje z Kościołami prawosławnymi w środkowowschodniej Europie ·

Dwadzieścia pięć lat po upadku muru berlińskiego rok 2014 pokazał, że zakończenie zimnej wojny wciąż jeszcze ma swoje reperkusje w relacjach między chrześcijanami. Upadek komunistycznych reżymów we wschodniej Europie oznaczał dla tych, których nazywaliśmy «chrześcijanami ze Wschodu», koniec bezprecedensowych prześladowań. 

Bezprecedensowy w historii Kościoła było również ich nadzwyczajne odrodzenie, które umocniło nadzieję na nowe oddychanie «oboma płucami» europejskiego chrześcijaństwa. Wszyscy wierzyliśmy wówczas, że przełomowi temu będzie towarzyszyło nasilenie ekumenizmu. W rzeczywistości nadzieja ta okazała się płonna. Tak jak różnice narodowe, które zostały zatarte przez ucisk komunistycznych reżymów, podobnie różnice wyznaniowe – nieodłącznie związane z rywalizacją narodów – pojawiły się na nowo wraz z odnalezioną wolnością. Koniec prześladowań stał się również końcem zjawiska nazywanego niekiedy «ekumenizmem łagrowym».

W 2014 r. kryzys ukraiński, przede wszystkim polityczny i narodowy, miał poważne konsekwencje dla relacji między katolikami i prawosławnymi. Przedstawiciele Patriarchatu Moskiewskiego ostro skrytykowali ukraiński Kościół greckokatolicki. W Serbii przedstawiciele prawosławia przy okazji wizyty hierarchów z Kurii Rzymskiej wskazali wydarzenia z okresu II wojny światowej jako podstawową przeszkodę w relacjach między serbskim Kościołem prawosławnym i Kościołem katolickim. Napięcia te pokazują, że dialog teologiczny, choć jest absolutnie niezbędny do przywrócenia jedności, nie wystarcza. Trudności Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Katolickim i Kościołem Prawosławnym, które wyłoniły się na nowo podczas ostatniego spotkania w Ammanie w październiku 2014 r., uwydatniają fakt, że dialogowi teologicznemu biegłych musi towarzyszyć proces pojednania na wszystkich poziomach Kościołów.

Hyacinthe Destivelle

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI