Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Od konfliktu do spotkania

· ​Po przybyciu do Sarajewa Papież wzywa do dialogu i współpracy, by zaleczyć rany z przeszłości ·

Z «Jerozolimy Zachodu», antycznej kolebki współistnienia kultur, narodów i religii, Papież Franciszek skierował nową przestrogę przed wojną i zachęcił do trwania w «ufnym i cierpliwym dialogu», by zaleczyć rany z przeszłości. Zaraz po przybyciu do Sarajewa – miasta, w którym wciąż widoczne są ślady zniszczeń spowodowanych przez krwawy konflikt sprzed dwudziestu lat – Papież wezwał całą wspólnotę Bośni i Hercegowiny do «patrzenia w przyszłość z nadzieją», zapomnienia o dawnych urazach i zdecydowanego stawiania na «kulturę spotkania» jako na jedyne antidotum na «barbarzyństwo tych, którzy chcieliby zamienić każdą różnicę w okazję i pretekst do coraz bardziej okrutnej przemocy».

W obecności członków prezydencji i najwyższych władz politycznych, dyplomatycznych, cywilnych i religijnych kraju – z którymi spotkał się w pałacu prezydenckim w sobotę 6 czerwca rano, zaraz po przybyciu na lotnisko – Franciszek powiedział, że jest «pielgrzymem pokoju i dialogu». Uznając postępy dokonane po podpisaniu porozumienia w Dayton w 1995 r., zwrócił się z wyraźnym apelem do wspólnoty europejskiej, a w szczególności do Europy, o ułatwienie Bośni i Hercegowinie drogi do tego, by podjęty proces pokojowy stawał się «coraz bardziej trwały i nieodwracalny». Również dlatego, podkreślił, że «serdeczne i braterskie relacje» między Chorwatami, Serbami i Bośniakami mają dziś «wartość przekraczającą granice» krajowe: są one bowiem świadectwem «dla całego świata – powiedział – że współpraca między różnymi narodami i religiami, mająca na celu dobro wspólne, jest możliwa, że pluralizm kultur i tradycji może istnieć i sugerować oryginalne i skuteczne rozwiązania problemów, że nawet najgłębsze rany mogą być zaleczone dzięki procesowi oczyszczającemu pamięć i dającemu nadzieję na przyszłość».

Ten horyzont nadziei Papież przedstawił również podczas Mszy św. na stadionie Koševo w obecności dziesiątek tysięcy osób. Mówił o potwornościach wojny i surowo przestrzegł przed handlarzami broni, a także przypomniał, że «budowanie pokoju jest rękodziełem». Wymaga ono «pasji, cierpliwości, doświadczenia, wytrwałości» i musi być podsycane przez «postawy i gesty służenia, braterstwa, dialogu, miłosierdzia». Wysiłek ten «trzeba kontynuować codziennie, niestrudzenie», podkreślił, mówiąc, że «pokój jest dziełem sprawiedliwości»: nie «sprawiedliwości deklarowanej, przedstawianej w sposób teoretyczny, planowanej», lecz «praktykowanej i urzeczywistnianej» w codzienności.

Przemówienie do władz politycznych(link)

Homilia podczas Mszy św. na stadionie Koševo 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI