Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Ochrona, sprawiedliwość i praca dla ludzi morza

· Benedykt XVI do uczestników światowego kongresu na temat apostolstwa ludzi morza ·

Ludzie wystawieni na zagrożenia, nie tylko ze strony świata przestępczego, zmuszeni znosić duże ograniczenia osobistej wolności, stający w obliczu wielkich niesprawiedliwości i padający ofiarą kryzysu o nieobliczalnych rozmiarach.  Papież mówi o ludziach morza i, zwracając się do uczestników światowego kongresu poświęconego prowadzonemu wśród nich apostolstwu, wyraża swoją troskę o ten złożony i różnorodny świat: miliony osób, które wciąż się przemieszczają, i liczne rodziny, które bardziej niż inne «muszą stawiać czoło trudnościom teraźniejszości» i żyć «w niepewności jutra». Dlatego zaleca wprowadzanie w życie wskazań będących owocem wymiany doświadczeń podczas kongresu, który właśnie się zakończył, i dawanie tym ludziom świadectwa  bliskości Kościoła.

Taki sens miało przemówienie, wygłoszone w piątek 23 listopada podczas audiencji udzielonej grupie ponad czterystu członków apostolstw ludzi morza, reprezentujących 69 krajów świata, zgromadzonych w tych dniach w Rzymie przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, by zastanawiać się nad tematem nowej ewangelizacji na morzu.

Benedykt XVI przypomina znaczenie świata ludzi morza i ich istotny wkład w rozpowszechnianie Ewangelii: «Od zarania chrześcijaństwa – powiedział – świat ludzi morza był skutecznym wehikułem ewangelizacji». I jest nim jeszcze dziś, ponieważ Kościół wciąż  «przemierza morskie wody», by głosić Dobrą Nowinę w każdym zakątku świata. Robi to również i przede wszystkim dzięki osobom, które poświęcają się opiece duszpasterskiej nad ludźmi morza. Do nich zwraca się Papież, zalecając, by byli blisko ludzi, którzy żyją na morzu i z morza, dzielili ich kłopoty i cierpienia, ukazywali im oblicze Chrystusa i «troskliwe oblicze Kościoła, który przyjmuje». W szczególny sposób Papież myśli o rodzinach pracowników morza i prosi, by kaplice i sale urządzane w różnych portach były miejscami, w których będą mogli  «zaspokoić głębokie tęsknoty duszy» i odkryć, że są żywą wspólnotą.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI