Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Oby ucichł zgiełk oręża, a w sercach zapanował pokój

· Benedykt XVI opuszcza Liban apelując o znalezienie dla Bliskiego Wschodu rozwiązań szanujących godność i prawa każdej osoby ·

Apel o wspólne zaangażowanie chrześcijan i muzułmanów, aby położyć kres przemocy i wojnom

Benedykt XVI opuszcza Liban, kierując kolejny apel o pokój na Bliskim Wschodzie. Papież na nowo potępia okrucieństwo i nienawiść, które «zalewają ulice», rodząc wszędzie strach i śmierć. Wspólnotę międzynarodową wzywa do usilnego szukania «wykonalnych rozwiązań, szanujących godność każdej osoby ludzkiej, jej praw i jej religii». I zwraca się przede wszystkim do chrześcijan i muzułmanów, których powołaniem jest wspólne zaangażowanie, «aby położyć kres przemocy i wojnom».

Głównym momentem ostatniego dnia podróży była Msza św., której Papież przewodniczył w niedzielę rano w Bejrucie z okazji przekazania tekstu posynodalnej adhortacji apostolskiej Ecclesia in Medio Oriente przedstawicielom bliskowschodniej wspólnoty katolickiej. Im w szczególności Papież przypomina, że «powołaniem Kościoła i chrześcijanina jest służenie, na wzór samego Pana, bezinteresownie i wszystkim bez wyjątku». Zadanie to jest szczególnie pilne «w świecie, w którym przemoc nieustannie zbiera swoje żniwo śmierci i zniszczenia». Stąd zachęta, by «angażować się na rzecz społeczeństwa braterskiego, by budować jedność», stając się «sługami pokoju i pojednania, aby wszyscy mogli żyć w pokoju i godności».

Niepokoje Papieża dotyczą przede wszystkim Syrii i krajów sąsiednich. Gdzie «niestety – powiedział podczas spotkania na modlitwę 'Anioł Pański' na zakończenie Mszy św. - wciąż słychać zgiełk oręża i płacz wdów i sierot». Benedykt XVI potwierdza, że «ten, kto chce budować pokój, musi przestać widzieć w drugim zło, które trzeba wyeliminować». I wyraża nadzieję, że Pan obdarzy cały region bliskowschodni «darem pokoju w sercach, sprawi, że ucichnie zgiełk orędzia i ustanie wszelka przemoc». Cel ten według Papieża wymaga od wszystkich autentycznego nawrócenia, «aby z zapałem pracować nad budowaniem pokoju, koniecznego do zgodnego życia braci, niezależnie od pochodzenia i przekonań religijnych».

Zadanie to Papież ukazał już w sobotę wieczorem młodzieży, wzywając ją «do życia bez nienawiści, w poszanowaniu wiary każdego, by budować wolne i godne człowieka społeczeństwo». Koncepcja ta powróciła także w niedzielę po południu podczas spotkania ekumenicznego i wieczorem w przemówieniu wygłoszonym przed opuszczeniem Libanu, z którym Benedykt XVI pożegnał się «z żalem», życząc mu, by «dalej mógł być miejscem, w którym mężczyźni i kobiety żyją razem w zgodzie i pokoju».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

25 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI