Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Oby Bóg nawrócił serca ludzi gwałtownych

· ​Podczas audiencji generalnej Papież wzywa do modlitwy za ofiary zamachu w Stambule i przypomina, że miłosierdzie jest zawsze gotowe przyjmować i przebaczać ·

Oby Bóg „nawrócił serca ludzi gwałtownych” – to wezwanie Papieża Franciszka nazajutrz po tragicznym zamachu terrorystycznym, do którego doszło w Stambule. Papież zakończył audiencję generalną w środę 13 stycznia, zachęcając wiernych obecnych w Auli Pawła VI do modlitwy za ofiary masakry. „Niech Pan, miłosierny – powiedział – da wieczny odpoczynek zmarłym, pociechę rodzinom, solidarną stanowczość całemu społeczeństwu”.

Wcześniej, zapoczątkowując nowy cykl katechez poświęconych „miłosierdziu w perspektywie Biblii”, Papież przypomniał parę fragmentów ze Starego Testamentu, w szczególności ten z Księgi Wyjścia, w którym Bóg, objawiając się Mojżeszowi, sam siebie określa jako „miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność”. Słowa te – zwrócił uwagę – przywołują na myśl „postawę czułości przypominającą postawę matki w stosunku do dziecka”. I sugerują wizerunek „Boga, który się wzrusza i staje dla nas czuły”, dzięki miłości, którą „można określić w sensie pozytywnym jako 'pełną głębokiej pasji'”.

Przywołując następnie przypowieść o ojcu, który przyjmuje marnotrawnego syna, Franciszek mówił o miłosierdziu jako „święcie” i wskazał na „litość” i „umiejętność znoszenia” jako dwa inne podstawowe aspekty działania Boga opisanego w Piśmie Świętym. Pan – dodał – „mówi o sobie, że jest 'wielki w miłości i wierności'”; jest to definicja, w której objawia się miłosierne oblicze Ojca, który zawsze robi „pierwszy krok” i idzie na spotkanie „nas tak małych, tak nieporadnych”. Nie z miłością „z serialu telewizyjnego”, ale z „Bożą gorliwością, której nic nie może powstrzymać, nawet grzech, gdyż potrafi wyjść poza grzech, przezwyciężyć zło i je przebaczyć”.

„Ten miłosierny Bóg jest wierny w swoim miłosierdziu”, powtórzył na zakończenie Papież, przypominając zapewnienie św. Pawła: „jeżeli ty nie jesteś Mu wierny, On wiary dochowa, bo nie może się zaprzeć samego siebie”. Tak więc „wierność w miłosierdziu jest właśnie istotą Boga”. I dlatego On „jest całkowicie i zawsze wiarygodny: jest to solidna i stała obecność, pewność naszej wiary”.

Link do katechezy Papieża       

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI