Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Obowiązek integracji

· Papież Franciszek z okazji 50-lecia «Populorum progressio» ·

«Tylko droga integracji ludów daje ludzkości przyszłość w pokoju i nadziei». Potwierdził to Papież Franciszek, przyjmując na audiencji we wtorek 4 kwietnia rano w Auli Synodu uczestników sympozjum zorganizowanego przez dykasterię ds. integralnego rozwoju człowieka w 50. rocznicę «Populorum progressio» .

Przypominając, że koncepcja «integralnego rozwoju» jest jedną z kluczowych idei encykliki Pawła VI, Papież skupił się na znaczeniu słowa «integrować» - «bardzo mi drogiego», wyznał – wskazując na nie jako na «podstawowy punkt odniesienia» również dla działalności dykasterii, która urządziła spotkanie.

Chodzi przede wszystkim o to – wyjaśnił - «by integrować różne ludy ziemi» ze świadomością, że «obowiązek solidarności nakazuje nam szukać właściwych sposobów dzielenia się, aby nie istniała ta dramatyczna nierówność między tymi, którzy mają zbyt wiele, i tymi, którzy nie mają nic, między tymi, którzy odrzucają, a tymi, którzy są odrzucani». Ponadto należy «ofiarować możliwe do zastosowania modele integracji społecznej», tworząc przestrzeń dla «wkładu wszystkich», by budować autentyczne «współżycie ludzkie». Jest też konieczne «integrowanie w procesie rozwoju wszystkich elementów, które sprawiają, że jest on autentyczny», aby nie tylko «gospodarka, finanse, praca», ale także «kultura, życie rodzinne, religie» stanowiły, każda na własnym polu, «niezbędny moment tego właśnie wzrostu».

Należy też uznać i zagwarantować dwie kolejne formy integracji: integrację wymiaru indywidualnego i wspólnotowego, a także integrację ciała i duszy. W odniesieniu do pierwszej z nich Franciszek na nowo przestrzegł przed indywidualizmem, a także «wizjami ideologicznymi» i «władzą polityczną, która przytłacza osobę, czyni z niej część masy i pozbawia ją wolności, bez której człowiek nie czuje się człowiekiem». Według Papieża «'ja' i wspólnota nie rywalizują ze sobą, lecz 'ja' może dojrzewać tylko w obecności autentycznych relacji międzyosobowych, a wspólnota wydaje owoce tylko wtedy, gdy czynią to wszyscy i każdy z jej członków z osobna». Odnosi się to, zaznaczył, «w szczególny sposób do rodziny, która jest pierwszą komórką społeczeństwa». Na koniec Papież podkreślił, że rozwój nie polega na tym, «by mieć do dyspozycji coraz więcej dóbr, by zapewnić sobie tylko materialny dobrostan».

Integrowanie ciała i duszy oznacza, w rzeczywistości, że «żadne przedsięwzięcie rozwojowe nie będzie mogło naprawdę osiągnąć swojego celu, jeśli nie będzie szanowało tego miejsca, gdzie Bóg jest obecny i mówi do naszego serca».

Przemówienie Papieża po włosku

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI