Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Objęcie poszukujących

· Reakcje na „Lumen fidei” w prasie międzynarodowej ·

„Jesteśmy świadkami owocu niezwykłej współpracy, będącego zarazem testamentem Benedykta i inauguracyjnym pozdrowieniem Franciszka”, pisze Robert P. Imbelli w materiale opublikowanym na łamach czasopisma „America” nazajutrz po ukazaniu się Lumen fidei . „Zakorzeniona w ziemi tajemnicy paschalnej Chrystusa – kontynuuje teolog z Boston College, komentując encyklikę – wiara nie neguje ani nie ignoruje cierpień świata, chce natomiast nieść nadzieję i miłość, zwłaszcza potrzebującym i opuszczonym”.

Liczne komentarze do Lumen fidei podkreślają, że jest ona skierowana nie tylko do katolików i ogólnie chrześcijan, ale również do poszukujących, do wątpiących, do agnostyków i ateistów. „Uprzejme zaproszenie Franciszka dla tych, którzy poszukują” – określa encyklikę (również na łamach „America”) James Martin. I dodaje: „Tym, którzy się obawiają, że nawracając się, będą musieli wyrzec się korzystania ze swojego rozumu”, Lumen fidei dobitnie wskazuje „wartość również drogi dociekania rozumowego”. Wielu komentatorów dostrzega otwartość tekstu. Demetrio Fernández, na przykład, pisze w hiszpańskim dzienniku „La Razón”, że Lumen fidei wchodzi w meritum dialogu ze współczesną kulturą ateistyczną – która postrzega wiarę jako umniejszanie rozumu i obskurantyzm – by otworzyć oczy na tajemnicę życia, która jedynie w wierze znajduje odpowiedź. „Wiara – kontynuuje Fernández – nie jest złudnym światłem, ale obfitością światła, które skłania rozum do szukania nowych celów. Miłowanie pozwala dotrzeć do prawdy, zgodnie z najczystszą tradycją augustiańską”. Franciszek podpisuje, Benedykt XVI  zatwierdza, pisze José Beltrán w tym samym dzienniku, grając na brzmieniu słów [w języku wł firma - confirma].

Encyklika jest również – mówi żydowska historyczka Anna Foa w wiadomościach codziennych Związku Włoskich Gmin Żydowskich „L'Unione informa” – „tekstem bogatym w odniesienia żydowskie i, przynajmniej przy pierwszej lekturze, bez sformułowań nawiązujących do tzw. teorii zastąpienia Starego Testamentu. Uderzył mnie – stwierdza dalej Foa – fragment, w którym mowa jest o wierze jako pamięci o przyszłości. A także niezwykle wymowne nawiązania do myśli żydowskiego filozofa Martina Bubera, dla wyjaśnienia pojęcia bałwochwalstwa, i do Soboru Watykańskiego II jako momentu przełomowego w dialogu i wzajemnym zrozumieniu”. A w obliczu doniosłych zawartych treści wyraża życzenie, aby „encykliki papieskie stały się przedmiotem coraz dogłębniejszych studiów i uwagi w łonie świata żydowskiego”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

29 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI