Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

O przestrzeń stałego dialogu z Kościołem

· Deklaracja końcowa światowego spotkania ruchów ludowych ·

List wykluczonych do wykluczonych zostanie rozpowszechniony wśród ruchów ludowych na pięciu kontynentach wraz z tekstem przemówienia, które Papież Franciszek skierował 28 października do uczestników światowego spotkania w Watykanie. Jest to jedna z inicjatyw zapowiedzianych w deklaracji końcowej, zredagowanej na zakończenie trzydniowego zjazdu zorganizowanego przez Papieską Radę «Iustitia et Pax» i przez Papieską Akademię Nauk Społecznych. W dokumencie uczestnicy spotkania formułują propozycję utworzenia przestrzeni stałego dialogu między ruchami ludowymi i Kościołem.

Ponad stu delegatów, którzy zgromadzili się od 27 do 29 października w Rzymie, by debatować na tematy związane z ziemią, pracą i mieszkaniami, streściło w deklaracji analizy i wskazówki, które wyłoniły się z dyskusji, nacechowanej – jak napisali – przez szczególną wrażliwość na «cenny wkład», jaki wnosi nauka społeczna Kościoła w refleksję nad sprawiedliwością i solidarnością. «Głównym naszym narzędziem pracy – zapewniają – była adhortacja Evangelii gaudium, którą rozważaliśmy pod kątem potrzeby przywrócenia etycznych wzorów postępowania w sferze indywidualnej, grupowej i społecznej życia ludzkiego».

W klimacie «pełnej pasji debaty i wielokulturowego braterstwa», który cechował spotkanie, delegaci określili jako «wydarzenie historyczne» obecność Papieża Franciszka, który – stwierdzają - «w swoim przemówieniu zawarł wiele elementów naszej rzeczywistości, problemy, które piętnujemy, oraz nasze propozycje». Właśnie «jasność i precyzyjność jego słów nie dopuszczają wieloznacznych interpretacji i potwierdzają, że troska o ubogich jest sednem Ewangelii». Ponadto, «braterska, cierpliwa i serdeczna postawa Franciszka wobec wszystkich i każdego z nas, zwłaszcza wobec prześladowanych, była wyrazem jego solidarności z naszą walką, wielokrotnie niedocenianą i osądzaną bez znajomości rzeczy, a nawet utrudnianą, tłumioną i represjonowaną».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

14 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI