Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

O prawie naturalnym, które wciąż powraca

· Rocznica wizyty Benedykta XVI w Bundestagu ·

Autorytatywne przemówienie, które wygłosił w Bundestagu, federalnym parlamencie niemieckim, 22 września 2011 r. w Berlinie, przy okazji swej trzeciej podróży apostolskiej do Niemiec, Benedykt XVI poświęcił zasadniczej kwestii prawa w państwach demokratycznych, konfrontując ze sobą rozum otwarty na język bytu z rozumem pozytywistycznym, zachęcając jednocześnie do publicznej debaty na ten temat.

W swoim wystąpieniu Papież zacytował słynnego filozofa prawa Hansa Kelsena (1881-1973). Urodzony w Pradze w rodzinie żydowskiej, Kelsen był niewątpliwie najbardziej wpływowym filozofem prawa XX w. Celem tego uczonego było przywrócenie prawu jego charakteru naukowego przez powrót do jego «czystego przedmiotu».

Historia XX w. pokazała wyraźnie, co się dzieje, kiedy polityka i prawo oddalają się od prawa naturalnego: reżymy nazistowski i komunistyczny są tego uderzającymi przykładami. Rok temu Papież przypomniał parlamentarzystom niemieckim, że w kwestiach, które dotyczą godności człowieka, w demokratycznym państwie prawa, zasada większości – choć konieczna do przyjęcia decyzji – nie jest wystarczająca: polityk musi się zastanawiać, czy dane rozporządzenie jest słuszne. W tym procesie pomocne jest prawo naturalne.

Kiedy prawo odłącza się od etyki, natychmiast dochodzą do głosu ideologie totalitarne. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że na naszej planecie w XXI w. ideologie wyginęły; ale tak nie jest. Istnieje dziś bardziej subtelna i zakamuflowana ideologia, głosząca pseudo prawa, którą jest egoizm moralny, i usiłuje ona promować prawodawstwo – w takich dziedzinach, jak na przykład bioetyka i rodzina – dostosowane do chwilowych kaprysów etycznych.

W ten sam sposób, kiedy ekonomia zostaje oddzielona od etyki społecznej, władzę przejmują światowi potentaci w dziedzinie finansów (por. Benedykt XVI, Caritas in veritate , nn. 36 i 45). Droga ta prowadzi jednak do despotyzmu silniejszych w społeczeństwie na każdym etapie historii.

Przemówienie Benedykta XVI w Bundestagu uwydatniło fakt, że prawo naturalne pomaga politykowi w poszukiwaniu tego, co słuszne, co z kolei jest właśnie istotnym zadaniem polityki. Dlatego prawo naturalne powraca i zawsze będzie powracało. Po zapowiadanym przez niektórych jego końcu, nie pozostaje nam nic innego, jak wrócić właśnie do prawa naturalnego.


Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

14 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI