Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

O pojednanie w Rwandzie

· Wizyta biskupów ad limina w dwudziestolecie ludobójstwa w tym afrykańskim kraju ·

„Przebaczenie krzywd oraz autentyczne pojednanie są darem, który można otrzymać od Chrystusa dzięki życiu wiary i modlitwy, nawet jeśli droga jest długa i wymaga cierpliwości, wzajemnego poszanowania i dialogu”. Mając na myśli dwudziestolecie ludobójstwa w Rwandzie, Papież Franciszek zwraca się tymi słowami do biskupów afrykańskiego kraju.

Przyjmując ich 3 kwietnia rano, przy okazji wizyty ad limina Apostolorum, Papież wspomina rocznicę „rozpoczęcia straszliwej” tragedii, „której skutkiem było tak wiele cierpienia i ran, do których zabliźnienia jest jeszcze daleko”. I przyłączając się do „żałoby narodowej”, zapewnia o swojej modlitwie za „wspólnoty często rozdarte, za wszystkie ofiary oraz ich rodziny, za cały naród, bez rozróżniania religii, przynależności etnicznej czy opcji politycznej”. Potwierdza przy tej okazji, że „Kościół odgrywa ważną rolę w odbudowywaniu pojednanego społeczeństwa”. Dlatego też napomina hierarchów rwandyjskich, „aby śmiało szli naprzód, dając bez wytchnienia świadectwo prawdzie”.

W przemówieniu w języku francuskim, które zostało przekazane w czasie audiencji, Papież Franciszek stwierdza, że jest świadomy faktu, iż „po 20 latach od tych tragicznych wydarzeń pojednanie i leczenie ran są priorytetowymi zadaniami Kościoła w Rwandzie”. Stąd zachęta skierowana do episkopatu, aby „wytrwale pełnił to zadanie, już podejmowane w postaci licznych inicjatyw”.Na koniec Biskup Rzymu przypomina inną rocznicę: przypadające 6 czerwca bieżącego roku 50-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych, które – stwierdza – „może być okazją do pamiętania o korzystnych owocach, jakich wszyscy mogą spodziewać się po tych relacjach, dla dobra ludu rwandyjskiego”. Albowiem, wyjaśnia, „konstruktywny i autentyczny dialog z władzami może sprzyjać wspólnemu dziełu pojednania i odbudowywania społeczeństwa w oparciu o wartości takie jak godność człowieka, sprawiedliwość i pokój”. 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

14 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI