Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

O nowe braterstwo

· ​Papież wzywa biskupów z Republiki Konga, by byli wzorami pojednania ·

«Bądźcie dalej wzorami i prorokami» w misji «jednania serc, zbliżania podzielonych wspólnot i budowania nowego braterstwa, zakorzenionego w przebaczeniu i solidarności»: takie zadanie papież Franciszek powierzył biskupom z Republiki Konga, których przyjął na audiencji w poniedziałek 4 maja rano z okazji wizyty ad limina. Przypominając «rany spowodowane przez poważny kryzys, który zapanował» w kraju «na koniec lat dziewięćdziesiątych», pozostawiając głębokie blizny, dotąd jeszcze nie zaleczone, Papież wezwał hierarchów, by wyrażali w sposób konkretny komunię kościelną. «Ważne jest – zalecił – byście mogli jednym głosem mówić mocne słowa inspirowane Ewangelią, ażeby wskazywać drogę waszym rodakom i oświecać ich odnośnie do każdego aspektu wspólnego życia, w momentach trudnych dla kraju lub wtedy, gdy wymagają tego okoliczności». I w związku z tym podkreślił, że wysiłki episkopatu «na rzecz coraz większej współpracy muszą być kontynuowane, ponieważ jedność w różnorodności jest jedną z cech charakterystycznych, a zarazem jednym z wymogów Kościoła». Ta spójność, zwrócił uwagę «nie tylko pozwoli wam zawsze bronić dobra wspólnego, a także dobra Kościoła w obliczu wszelkich wyzwań, lecz będzie wsparciem dla waszych wysiłków we wspólnym pokonywaniu licznych wyzwań duszpasterskich», wśród których Papież wymienił szerzenie się sekt.

W innym znaczącym fragmencie swojego przemówienia Franciszek przypomniał trudności panujące w niektórych diecezjach Konga z powodu niewystarczających zasobów materialnych i finansowych, a także zachęcił biskupów, by zdecydowanie weszli na «drogę autonomii, postępującego brania na siebie odpowiedzialności oraz solidarności między Kościołami partykularnymi». Jednocześnie wezwał jednak do «czuwania, aby pomoc ekonomiczna udzielana Kościołom partykularnym w celu wspierania ich konkretnej misji» nie ograniczała wolności biskupów ani Kościoła, «który musi mieć swobodę, by głosić Ewangelię w sposób wiarygodny».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI