Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

O jedność chrześcijan

· Papież zakańcza w bazylice św. Pawła Tydzień Modlitw ·

W czwartek 25 stycznia po południu Papież udał się do bazyliki św. Pawła za Murami, by celebrować II Nieszpory uroczystości Nawrócenia Apostoła Narodów, kończące 51. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Przed południem Papież przyjął na audiencji delegację Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła z Finlandii, przybyłą w dorocznej pielgrzymce ekumenicznej do Rzymu z okazji święta św. Henryka, patrona tego kraju skandynawskiego. Komentując w swoim przemówieniu temat ekumenicznej oktawy – „Potężna jest prawica Twoja, Panie” (por. Wj 15, 6) – Franciszek podkreślił, że przypomina on o „sytuacji wielkich potrzeb, w jakiej żyje w wielu częściach świata bardzo dużo osób, na rzecz których musimy się angażować, zjednoczeni w tym samym zadaniu”.

Również w tym dniu – który rozpoczęła poranna Msza św. w kaplicy Domu św. Marty, odprawiona w obecności rodzin ofiar tragedii Rigopiano – Papież skierował przesłanie do wielkiego kanclerza abpa Paglii z okazji inauguracji katedry Gaudium et spes Papieskiego Instytutu Teologicznego Nauk o Małżeństwie i Rodzinie im. Jana Pawła II, która odbyła się na Lateranie. „Data wybrana na dokonanie tego aktu akademickiego – napisał – przywodzi nam na pamięć 25 stycznia 1959 r., kiedy to św. Jan XXIII zaskoczył Kościół i cały świat, zwołując Ekumeniczny Sobór Watykański II”.

Właśnie po zakończeniu owych obrad, dodał, „została zatwierdzona konstytucja duszpasterska”, w której „Kościół potrafił wyrazić głęboko odnowione zrozumienie Ewangelii rodziny, która przez rozmaite etapy doprowadziła nas do intensywnego okresu synodu, którego owocem była adhortacja apostolska Amoris laetitia”.

Bezpośrednia transmisja streaming z nabożeństwa w bazylice św. Pawła za Murami (https://www.youtube.com/c/VaticanNewsIT)

Przemówienie Papieża do delegacji Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła z Finlandii w języku włoskim 

Przesłanie do abpa Vincenza Paglii w języku włoskim  

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI