Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

O czym marzy ubogi

· Audiencja papieska dla uczestników jubileuszowej pielgrzymki osób wykluczonych ·

Ubodzy uczą świat solidarności i przypominają, że nie trzeba nigdy tracić zdolności do marzeń. Powiedział to Papież Franciszek zwracając się do tysięcy osób wykluczonych ze społeczeństwa, które w piątek 11 listopada uczestniczyły w jubileuszowej pielgrzymce w Auli Pawła VI. Zorganizowane przez francuską organizację Brat, spotkanie wypełniły dwa świadectwa ubogich, które stały się punktem wyjścia refleksji Papieża – improwizowanej – skupionej wokół dwóch słów: pasja i marzenie.

Dla Franciszka, kiedy osoby nie potrafią działać z pasją, stają się ubogie wewnętrznie. Dlatego zachęcił, by wciąż mieć marzenia i podtrzymywać zawsze pragnienie, aby zmienić świat. Zresztą, przypomniał papież, ubóstwo jest sercem Ewangelii. Tylko ten, kto jest świadomy, że ma niewiele, może patrzeć ku górze i mieć marzenia.

Osobom wykluczonym Papież życzył, by były mężczyznami i kobietami obdarzonymi pasją i marzeniami, prosząc je, by uczyły wszystkich mieć marzenia na bazie przesłania ewangelicznego. W nim zawiera się godność każdej ludzkiej osoby, w szczególności tych, którzy są zmuszeni do życia w niedostatku: można być ludźmi ubogimi, stwierdził Papież, ale nigdy wyzyskiwanymi lub niewolnikami, bo to by oznaczało utratę godności.

W szkole zepchniętych na margines można się nauczyć solidarności – wyjaśnił Papież – siły potrzebnej, by wyciągnąć rękę do tych, którzy żyją w sytuacji jeszcze trudniejszej. Ta postawa daje wewnętrzną radość i pokój. Ten pokój, który – według Papieża – jest dziś zagrożony na całej planecie przez wojnę, największe ubóstwo dręczące świat. Nieprzypadkowo u korzeni konfliktów leży zawsze pragnienie podboju, ekspansji, wzbogacenia się. Dlatego konieczne jest, by każda religia stała się budowniczym i zwiastunem pokoju. Franciszek potwierdził to z mocą, przed zakończeniem spotkania, prosząc ubogich o przebaczenie za wszystkie przypadki, w których chrześcijanie w obliczu sytuacji biedy woleli się odwrócić w inną stronę.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI