Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Nowymi drogami

· Papież Franciszek rozmawia z członkami XIII Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów ·

Wskazania Papieża odnośnie do rodziny, ekologii ludzkiej, zlaicyzowanej antropologii, synodalności

Rodzina, ekologia ludzka, nowa zlaicyzowana antropologia, synodalność. Były to główne tematy poruszane przez Papieża Franciszka podczas audiencji dla członków XIII Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów, których przyjął rano w czwartek 13 czerwca w Sali Konsystorza. Spotkanie przerodziło się w małe nieformalne zebranie robocze, po czym Papież, odkładając tekst przygotowanego przemówienia, poprosił wyraźnie swoich rozmówców, aby opowiedzieli o pracy ich instytucji, także w perspektywie publikacji posynodalnej adhortacji apostolskiej, podsumowującej owoce zgromadzenia, które odbywało się w październiku ub.r. Ojciec Święty rozpoczął już pracę nad jej tekstem, zamierzając, aby był to szerszy traktat na temat ewangelizacji w ogóle. Decyzja ta wynika również z wymogu, aby nie pokrywała się z najbliższą encykliką, poświęconą tematowi wiary. Jak określił ją Papież Franciszek, to „ważny dokument”, i przypomniał, że rozpoczął ją jego poprzednik Benedykt XVI – „niektórzy mówią, że będzie to encyklika 'na cztery ręce'”, skomentował z uśmiechem – a następnie przekazał mu, żeby ją dokończył.

Odnośnie do zagadnień wskazanych przez członków Rady, Papież w szczególności zatrzymał się nad rodziną, wskazując przede wszystkim na kryzys małżeństwa i mówiąc, że na spotkaniu październikowym grupy kardynałów, utworzonej 13 kwietnia, będzie omawiana inicjatywa zorganizowania studium poświęconego duszpasterstwu rodzin. Zwróciwszy uwagę na ścisły związek między ekologią stworzenia i ekologią ludzką, Ojciec Święty zachęcił obecnych do refleksji także nad „poważnym problemem” antropologi zlaicyzowanej. „Laickość stała się laicyzmem”, powiedział.

I przestrzegał przed niebezpieczeństwami gnostycyzmu i pelagianizmu, których mieszanka rodzi dzisiaj „nową kulturę”, stanowiącą dla katolików „bardzo poważny problem antropologiczny”.

Przechodząc na koniec do kwestii relacji między synodalnością a sprawowaniem posługi Biskupa Rzymu, Papież Franciszek podkreślił jej wielką wagę i zapewnił, że już od tej chwili jest głównym przedmiotem refleksji grupy złożonej z 8 purpuratów. Jego zdaniem, trzeba szukać „nowej drogi”, na której synodalność mogłaby wyrazić „swoją specyfikę w jedności z posługą Piotrową”. Według Papieża, jest to „wielkie wyzwanie”, a decydująca rola przypada w tym względzie właśnie Sekretariatowi Synodu Biskupów. Na zakończenie Papież Franciszek podziękował Radzie za wykonaną pracę i zachęcił jej członków do dalszego działania „z wolnością” i „bez lęku”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI