Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Nowy związek katechezy i głoszenia

· Przewodniczący dykasterii ds. nowej ewangelizacji o motu proprio «Fides per doctrinam» ·

Benedykt XVI w homilii na rozpoczęcie ostatniego Synodu stwierdził, że nowa ewangelizacja musi znaleźć się w zwyczajnym duszpasterstwie, aby ożywiać w każdym ochrzczonym świadomość, że jest głosicielem Ewangelii. Aby ten cel osiągnąć, potrzebna jest poważna i systematyczna formacja, która potrafi połączyć wiarę z życiem codziennym. Tylko wtedy, gdy istnieje taka jedność, możliwe jest bowiem uzasadnienie wiary i jej treści. Na zakończenie Synodu z właściwą sobie dalekowzrocznością Benedykt XVI zapowiedział przeniesienie katechezy z kompetencji Kongregacji ds. Duchowieństwa do Papieskiej Rady ks. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

Prezentowane dziś Motu Proprio «Fides per doctrinam» wyjaśnia i uzasadnia motywy tej decyzji.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

25 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI