Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Nowy nonkonformistyczny sposób myślenia po chrześcijańsku

· «Lectio divina» dla seminarzystów diecezji rzymskiej ·

Do nowego, nonkonformistycznego myślenia po chrześcijańsku zachęcił seminarzystów diecezji rzymskiej Benedykt XVI podczas «Lectio divina», która odbyła się wczoraj wieczorem, w środę 15 lutego. Okazją do tego spotkania były tradycyjne odwiedziny w Papieskim Wyższym Seminarium Duchownym diecezji rzymskiej we wspomnienie jego patronki, Matki Bożej Zawierzenia. Papież wygłosił tam improwizowane rozważanie, osnute na odczytanym wcześniej fragmencie z Listu do Rzymian (12, 1-2). Przypomniał seminarzystom, że są oni «Kościołem jutra, Kościołem, który żyje zawsze», a także zwrócił uwagę, że podobnie jak w czasach Pawła Apostoła dziś również wiele się mówi o Kościele, który jest w Rzymie. «Miejmy nadzieję – życzył sobie – że mówi się też o naszej wierze, o przykładnej wierze Kościoła w Rzymie». Czytanie pobudziło zresztą Benedykta XVI do refleksji na różne aktualne tematy. Po pierwsze zawiera ono wezwanie do «chrześcijańskiego nonkonformizmu». Nie znaczy to – tłumaczył - że chrześcijanie uciekają od świata, przeciwnie, wiara przeobraża ich w taki sposób, by przemieniali świat. W związku z tym wyjaśnił, że słowo «świat» ma dwa odrębne znaczenia: pierwszym jest stworzenie, umiłowane przez Boga tak bardzo, że oddał samego siebie za jego zbawienie; a drugim jest świat reprezentowany przez siły zła, które odzwierciedlają grzech pierworodny. Benedykt XVI dostrzega dziś ten drugi aspekt we władzy, jaką mają finanse i media. Są one konieczne, ponieważ same w sobie «użyteczne i dobre», ale «tak łatwo dochodzi w nich do nadużyć, że często stają się zaprzeczeniem swoich prawdziwych intencji». Papież stwierdził, że aby nie ulec konformizmowi, jakim jest podporządkowanie się ich władzy, trzeba pamiętać o wyższości «być» nad «mieć». «Nie chcemy, by nas zawsze chwalono – powiedział do przyszłych kapłanów rzymskich – chcemy nie pozorów, lecz prawdy», ponieważ – zakończył - tylko «to nam daje prawdziwą wolność od konieczności podobania się i mówienia tak, jak myśli masa».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

12 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI