Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Nowy horyzont

· ​Papież wzywa Instytut Jana Pawła II do większego zrozumienia i otaczania opieką duszpasterską rodzin, a grupie św. Marty powtarza, że konieczna jest walka z plagą handlu ludźmi ·

Sednem wyzwania duszpasterskiego, które rodzina stawia dzisiaj przed Kościołem, jest decydujący temat „bliskości”. Przypomniał o tym Papież Franciszek członkom Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II, których przyjął na audiencji w czwartek 27 października rano w Sali Klementyńskiej. Temat ten, według Papieża, musi stanowić „nowy horyzont” zaangażowania instytutu, „powołanego do wspierania koniecznego otwarcia rozumienia wiary w służbie duszpasterskiej troski Następcy Piotra”. Odpowiadając na przemówienie powitalne, wygłoszone przez wielkiego kanclerza abpa Paglię i dziekana ks. prał. Sequeriego, Papież nawiązał do owoców dwóch Synodów poświęconych rodzinie. Synody te, w których od 2014 do 2015 r. uczestniczyli „biskupi z całego świata cum Petro e sub Petro”, pokazały, że „konieczne jest rozszerzenie rozumienia i troski Kościoła w odniesieniu do tej tajemnicy ludzkiej miłości, w której miłość Boga dociera do wszystkich”. Wyraziła to rozszerzenie Amoris laetitia, która wezwała „cały lud Boży do zaangażowania, aby wymiar rodzinny Kościoła stawał się bardziej widzialny i przekonujący”. Należy, mówiąc krótko, zapewniać „bliskość nowym pokoleniom małżonków, aby błogosławieństwo ich więzi przekonywało ich coraz bardziej i im towarzyszyło, a także bliskość w sytuacjach ludzkiej słabości, aby łaska mogła je pozyskać, ożywić i uleczyć”.

Potwierdzając misję, która została powierzona instytutowi w tym zakresie, Papież nie omieszkał przypomnieć, że teologia i duszpasterstwo muszą iść ze sobą w parze. „Doktryna teologiczna, której nie da się ukierunkować i ukształtować przez cel ewangelizacyjny i troskę duszpasterską Kościoła – wyjaśnił w związku z tym – jest tak samo nie do pomyślenia jak duszpasterstwo Kościoła, które by nie potrafiło wykorzystać objawienia i tradycji w lepszym rozumieniu i przekazywaniu wiary”. Franciszek zalecił w szczególności, by „z większym zapałem angażować się w odzyskiwanie – powiedziałbym niemal rehabilitację – tego nadzwyczajnego 'wynalazku' Bożego stworzenia”, uznając, że „niekiedy przedstawialiśmy zbyt abstrakcyjny ideał teologiczny małżeństwa”. Papież przestrzegł też na nowo przed „niepokojącą” tendencją kulturalną do „usuwania różnicy” płciowej między mężczyzną i kobietą.

Wcześniej, podczas audiencji dla grupy św. Marty Papież skierował kolejny apel przeciwko handlowi ludźmi, nazwanemu „plagą społeczną”, której ofiarą padają „najbardziej bezbronni, którym zostaje odebrana godność, integralność fizyczna i psychiczna, a nawet życie”.

Przemówienie Papieża do Instytutu Jana Pawła II

Przemówienie do grupy św. Marty

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI