Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Nowość, która zmienia życie

· Po świadectwie przedstawionym rzymskim kapłanom Papież spotyka członków stowarzyszenia «Pro Petri Sede» ·

Sobór jako źródło entuzjazmu i nadziei, by budować przyszłość Kościoła i świata

«Wiara musi kierować spojrzeniem i działaniem chrześcijanina, ponieważ jest nowym kryterium rozumienia i działania, które zmienia całe życie człowieka». Tymi słowami Benedykt na nowo przedstawił potrzebę «autentycznego nawrócenia», by żyć «radykalną nowością Zmartwychwstania». Potrzeba ta potwierdzana jest z mocą w tym okresie Wielkiego Postu i została również przedstawiona w świadectwie o Soborze Watykańskim II, złożonym rzymskim kapłanom. «Naszym zadaniem w tym Roku Wiary – powiedział m.in. - jest pracowanie nad tym, by prawdziwy Sobór, ze swoją mocą Ducha Świętego, urzeczywistnił się i by doszło do realnej odnowy Kościoła».

Dziś, w piątek 15 lutego rano podczas audiencji udzielonej stowarzyszeniu Pro Petri Sede – będącej jednym z ostatnich publicznych spotkań tego pontyfikatu – jeszcze raz Papież położył akcent na to, co określił jako «żywa rzeczywistość»: na wierze, a więc tej cnocie teologalnej, «którą należy koniecznie odkrywać na nowo, by mogła wzrastać». Uwypuklając w szczególny sposób jej głębokie, nierozerwalne związki z miłością. I potwierdzając wielokrotnie wyrażaną myśl: nie ma miłości bez wiary ani wiary bez miłości. Ta ostatnia bowiem nie może być sprowadzana do zwykłego humanizmu bądź dzieła promocji ludzkiej. «Pomoc materialna, choć konieczna – przypomniał – nie wyczerpuje miłości, która jest udziałem w miłości Chrystusa, otrzymanej i podzielanej».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

12 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI