Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Nowe obszary ewangelizacji w Europie

· Wezwanie kombonianów, aby żyli jako misjonarze również na zsekularyzowanym Starym Kontynencie ·

Na horyzoncie ewangelizacji są obecnie nie tylko Afryka i inne odległe ziemie. Tradycyjny ideał misyjny Comboniego, wyrażony w haśle: „Zbawić Afrykę przez Afrykę”, trzeba dziś odnieść także do nowej rzeczywistości – sekularyzacji opanowującej regiony i tereny, które dawno przyjęły wiarę chrześcijańską. W tym duchu odbywały się w dniach od 7 do 17 lutego w Pesaro obrady europejskiego zgromadzenia poświęcone misjom i ewangelizacji prowadzonym przez kombonianów. Ok. 50 misjonarzy, którzy przez lata pełnili posługę wśród ludów i Kościołów Afryki i Ameryki Łacińskiej, zastanawiało się nad tym, jakie jest ich miejsce dzisiaj w społeczeństwie i w Kościołach Europy. Celem było określenie wspólnych kierunków odnowy planu misyjnego z myślą o wyraźniejszej obecności kombonianów w Europie.

Zmieniają się okoliczności. Europa rynków finansowych, nowych technologii, odrzucająca obcokrajowców, Europa wykluczającej globalizacji jest w istocie nowym terenem misyjnym, gdzie kombonianie są powołani do nowej ewangelizacji. A zmiany, jakie dokonały się w ostatnich dziesięcioleciach w społeczeństwie i w Kościele – stwierdzono podczas obrad – są wezwaniem do głębokiej odnowy sposobu rozumienia i realizowania owego istotnego wymiaru charyzmatu komboniańskiego, jakim jest ożywianie misji. W istocie postrzeganie misji jako szczególnej drogi głoszenia Ewangelii i propagowania wartości królestwa Bożego rozszerzyło pojęcie animacji misyjnej, traktując ją jako bodziec dla Kościoła i dla społeczeństwa, aby działały na rzecz życia w każdym jego wymiarze.

O ile na innych kontynentach mamy do czynienia ze skandaliczną nędzą, związaną z takimi zjawiskami, jak głód, rozmaitego rodzaju niesprawiedliwości społeczne i ekonomiczne, choroby, które powodują wiele ofiar, brak możliwości kształcenia młodych pokoleń itd., to w Europie istnieją inne rodzaje ubóstwa, być może poważniejsze: ubóstwo wartości, ubogie poczucie sensu życia, niezdolność do dzielenia się, pogoń za władzą i przyjemnością, niezaspokojona żądza dóbr materialnych.

W tej perspektywie ojciec Alberto Pelucchi, wikariusz generalny instytutu, zwrócił uwagę na „znaczenie świadectwa życia we wspólnotach komboniańskich oraz poszczególnych misjonarzy, którego jakość zależy przede wszystkim od braterskiego życia, głębokiej odnowy duchowej i otwarcia na ludzi”. A zwracając się do kombonianów pracujących w Europie, powiedział, że nie mogą już „ograniczać się do tradycyjnej animacji misyjnej”, opowiadając o tym, co robią gdzie indziej, ale „nadszedł czas, aby również tutaj, w Europie, żyli jako misjonarze, angażując się na miejscu w podobny sposób, jak czynią to na Południu świata”. Wreszcie o. Pelucchi wyraził życzenie, aby w przyszłości coraz bardziej widoczne było „nowe otwarcie się, to znaczy nowe projekty obecności misjonarzy” w Europie, co byłoby konkretną odpowiedzią, w ścisłej współpracy z Kościołami lokalnymi, na różne wymogi ewangelizacji. W spotkaniu uczestniczył także arcybiskup Pesaro Piero Coccia, który podkreślając wagę współpracy między misjonarzami a Kościołem lokalnym, zwrócił uwagę na to, że nowa ewangelizacja jest „wyzwaniem dla wszystkich”. W istocie „wszyscy trochę się boimy. Wiemy bowiem, co pozostawiamy, ale nie wiemy, co nas czeka. Zasadniczo chodzi o ukazanie na nowo doświadczenia wiary, tak aby poszczególne osoby i wspólnoty chrześcijańskie wyrażały ją w kulturze i codziennym życiu. Trzeba łączyć Ewangelię i życie w nowy i kreatywny sposób”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI