Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Nowe hipotezy dotyczące ostatnich lat życia św. Pawła

· Sympozjum w Tarragonie ·

«Ostatnie lata życia św. Pawła Apostoła»: tak brzmiał temat międzynarodowego sympozjum, które odbyło się w Tarragonie w Hiszpanii z udziałem ponad trzydziestu specjalistów w zakresie studiów nad św. Pawłem. Historyczne miasto katalońskie, rzymskie Tarraco , stolica prowincji Hispania Citerior lub Tarraconensis, było idealnym miejscem do zastanawiania się nad faktami i okolicznościami, które mogły mieć decydujące znaczenie dla kwestii bardzo złożonej, lecz budzącej ogromne zainteresowanie.

O ile Armand Puig i Tárrech, dziekan Katalońskiego Wydziału Teologii (Barcelona) przedstawił argumenty na potwierdzenie tezy, że «istnieją poważne racje, by twierdzić, że św. Paweł odbył podróż do Hispanii , co oznacza, że nie ma oczywistych motywów pozwalających zaprzeczyć jego obecności na ziemi hiszpańskiej», o tyle historyk  Romano Penna odrzucił tę hipotezę, a przedstawił inną, dotyczącą śmierci Apostoła Narodów, utrzymując, że miała ona miejsce w 58 r., a nie jak się tradycyjnie przyjmuje w 64/65 r. (po przybyciu do Rzymu w 61 r.) lub w 67 r. (dwa lata po śmierci Seneki, jak twierdzą niektórzy pisarze starożytni).

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI