Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Nowa ewangelizacja rozpoczęła się wraz z Soborem Watykańskim II

· Benedykt XVI do biskupów uczestniczących w sympozjum zorganizowanym przez Kongregacje ds. Biskupów i dla Kościołów Wschodnich ·

«Nowa ewangelizacja rozpoczęła się wraz z Soborem, w którym bł. Jan XXIII widział nową Pięćdziesiątnicę, która doprowadzi do rozkwitu  wewnętrznego bogactwa Kościoła i  jego macierzyńskiej opieki nad wszystkimi dziedzinami ludzkiej działalności», stwierdził Benedykt XVI, przyjmując na audiencji w czwartek 20 września rano grupę biskupów uczestniczących w w sympozjum zorganizowanym przez Kongregacje ds. Biskupów i dla Kościołów Wschodnich. Dla Papieża «efekty tej nowej Pięćdziesiątnicy, mimo trudności związanych z epoką, wciąż trwają, docierając do życia Kościoła w każdej dziedzinie: od instytucjonalnej po duchową, od udziału wiernych świeckich w życiu Kościoła po rozkwit charyzmatyczny i świętości». Odnowa ta stała się możliwa dzięki zaangażowaniu licznych «biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich, dzięki którym oblicze dzisiejszego Kościoła jest piękne». To «dziedzictwo» powierzone jest całemu Kościołowi: ewangelizacja bowiem – wyjaśnił Papież - «nie jest dziełem kilku specjalistów, ale całego ludu Bożego pod kierownictwem pasterzy». Do których należy w szczególności zadanie przedstawiania «zasadniczych treści wiary w formie systematycznej i organicznej, aby odpowiadać na pytania, które zadaje nasz technologiczny i zglobalizowany świat». Misja ta wymaga, aby biskupi dawali «przykład życia w ufnym zdaniu się na Boga», ponieważ – przypomniał Papież - «nie można służyć ludziom, nie będąc najpierw sługami Boga».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

14 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI