Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Nobel w dziedzinie teologii podczas Synodu Biskupów

· Benedykt XVI wręczy osobiście dwóm uczonym nagrodę nazwaną jego imieniem ·

ręczenie „Nagrody Ratzingera”, drugiej jej edycji, nastąpi w czasie najbliższego posiedzenia Synodu. W sobotę 20 października rano sam Papież odznaczy dwóch wybitnych uczonych. „W tym dniu Watykańska Fundacja Joseph Ratzinger-Benedykt XVI – wyjaśnia jej prezes ks. prał. Giuseppe Antonio Scotti – pragnie wyrazić w sposób prosty i konkretny swoją wdzięczność tym, którzy, w głębokiej jedności z Ojcem Świętym, zabiegają o to, aby pośród mroków obecnych czasów jaśniał blask prawdy”.

Również z tego względu na datę wręczenia tego swego rodzaju „Nobla teologicznego” został wybrany dzień w trakcie obrad XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego „Nowej ewangelizacji dla przekazu wiary chrześcijańskiej”, które rozpoczną się 7 października i zakończą 28 dnia tego samego miesiąca. Przyznawanie nagrody nazwanej imieniem Papieża uczonym, którzy wyróżniają się szczególnymi zasługami w zakresie publikacji lub w badaniach naukowych, jest jednym z celów Fundacji, do których należy także organizowanie ważnych kongresów naukowych.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

12 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI