Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Nigdy więcej tragedii i obojętności

· Z Armenii Papież kieruje nowy apel w sprawie pokojowego współżycia i wzywa do wyizolowania tych wszystkich, którzy posługują się religią w celu usprawiedliwiania wojen i prześladowań ·

«Niech nigdy więcej nie będzie takich tragedii, jak ta»: słowa napisane przez Papieża Franciszka na zakończenie wizyty w ormiańskim kompleksie pomnikowym «Wielkiego Zła» zawierają ostrzeżenie i nadzieję. Długo Papież pozostał na modlitwie przed wiecznie płonącym ogniem na wzgórzu Cicernakaberd, który przypomina o ofiarach zagłady, jakiej doświadczył ten naród pod panowaniem Imperium Osmańskiego na początku XX w. Następnie stronicom księgi honorowej gości zawierzył swoje życzenie: «Niech ludzkość nie zapomina — napisał — i niech potrafi zło dobrem zwyciężać. Niech Bóg obdarzy ukochany naród ormiański i cały świat pokojem i pocieszeniem».

Bolesny i wzruszający pobyt w miejscu, które strzeże zranionej pamięci narodu ormiańskiego, rozpoczął drugi dzień podróży papieskiej, której kontynuacją była późniejsza Msza św. — odprawiona wciąż w sobotę rano, 25 czerwca — w Giumri, w sercu wspólnoty katolickiej kraju, w pobliżu granicy tureckiej. Ale o dramacie Metz Yeghern Franciszek przypomniał, posługując się mocnymi słowami, już w przemówieniu wygłoszonym w piątek po południu podczas spotkania z prezydentem Republiki i władzami politycznymi, dyplomatycznymi oraz cywilnymi w Erewanie. Tamta tragedia — ukazana przez Papieża jako pierwsza ze «smutnej listy straszliwych katastrof ubiegłego wieku» — istotnie pozostaje przykładem wszystkich niedorzeczności «rasowych, ideologicznych i religijnych», które w XX w. pokierowały rękami licznych «oprawców» powodowanych chęcią «unicestwienia całych narodów». A «to bardzo smutne, że wielkie mocarstwa patrzyły w drugą stronę», skomentował z rozgoryczeniem Papież. Lekcja pozostaje zatem aktualna. A właśnie «mając przed oczyma fatalne skutki, do jakich doprowadziły w ubiegłym stuleciu, nienawiść, uprzedzenia i niepohamowana żądza władzy», Franciszek skierował do ludzkości nowy apel o pokój, życząc sobie, żeby zawsze poszukiwała ona drogi dialogu i «potrafiła wyciągnąć z tych tragicznych doświadczeń naukę działania odpowiedzialnego i mądrego, aby zapobiec niebezpieczeństwu ponownego popadnięcia w takie okropności».

Link do przemówienia do władz politycznych

Link do homilii podczas Mszy św. w Giumri

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

19 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI