Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Nigdy nie powinniśmy być niewolnikami pracy

· Podczas audiencji generalnej Papież Franciszek mówi o znaczeniu święta i o rozpasanym tempie życia, którego ofiarą padają młodzi ·

«Nigdy nie powinniśmy być niewolnikami pracy»: przestrzegł przed tym Papież Franciszek podczas audiencji generalnej w środę 12 sierpnia. Mówiąc w dalszym ciągu o rodzinie tysiącom wiernych zgromadzonych w Auli Pawła VI, Papież rozpoczął «refleksję na temat trzech wymiarów, które wyznaczają rytm życia rodzinnego: święta, pracy, modlitwy». I o ile dwa ostatnie tematy będą poruszane niedługo, dziś rano Papież omówił święto, które uważa za «wynalazek Boży».

Bowiem, wyjaśnił, sam Pan «poucza nas, jak ważne jest poświęcanie czasu na kontemplowanie tego, co w procesie pracy zostało dobrze zrobione, i na cieszenie się tym». Toteż «święto nie jest leniwym siedzeniem w fotelu ani oszołomieniem głupią rozrywką». Przeciwnie, «święto jest przede wszystkim pełnym miłości i wdzięcznym spojrzeniem na dobrze wykonaną pracę».

Stąd skierowana do nowożeńców zachęta, by świętowali «trud pięknego okresu narzeczeństwa»; do rodziców i dziadków, by tworzyli okazje do świętowania, aby «patrzeć na dzieci lub wnuki, które rosną». Lecz przede wszystkim, mówił dalej Papież, należy poświęcić czas na święto, przerywając pracę zawodową. Święta mają charakter sakralny, powtórzył z mocą, bo przypominają «mężczyźnie i kobiecie, że są stworzeni na obraz Boga, który nie jest niewolnikiem pracy, lecz Panem. Jest odnośnie do tego przykazanie, przykazanie – przestrzegł Franciszek – które obowiązuje wszystkich bez wyjątku! A tymczasem wiemy, że istnieją miliony mężczyzn i kobiet, a nawet dzieci - niewolników pracy! A to jest rzecz przeciwko Bogu i przeciwko godności ludzkiej osoby!». I napiętnował obsesję zysku ekonomicznego i technicznej skuteczności, które «naruszają ludzki rytm życia». Zresztą, zauważył Papież, «czas odpoczynku, przede wszystkim w niedzielę, jest przeznaczony dla nas, abyśmy mogli cieszyć się tym, czego się nie produkuje i czego się nie konsumuje, nie kupuje się i nie sprzedaje». Natomiast «ideologia zysku i konsumpcji chce pochłonąć także święto», które «niekiedy zostaje sprowadzone do 'biznesu', sposobu zarabiania pieniędzy i ich wydawania». W takim stopniu, że Franciszek nazywa «zachłanną konsumpcję, z którą wiąże się marnotrawstwo», «niebezpiecznym wirusem», który sprawia, że «jesteśmy potem jeszcze bardziej zmęczeni». Świadczą o tym wyraźnie tzw. «masakry sobotniej nocy», ponieważ «rozpasane tempo święta pociąga za sobą ofiary, często młode».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI