Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Nigdy nie można pogodzić się z wojną

· Apel nazajutrz po spotkaniu z katechetami ·

Jan XXIII i Jan Paweł II będą kanonizowani 27 kwietnia 2014 r.

«Nigdy nie możemy pogodzić się z bólem całych narodów, będących zakładnikami wojny, nędzy, wyzysku». Powraca echem w słowach Papieża Franciszka apel skierowany z Asyżu w 1986 r. przez Jana Pawła II, który zgromadził  tam zwierzchników Kościołów oraz wspólnot kościelnych i religijnych ze wszystkich kontynentów, by modlić się o pokój na świecie, wzywając ich do działania «nigdy więcej jedni przeciw drugim, lecz jedni obok drugich». I właśnie w dniu, w którym zostaje oficjalnie ogłoszona data kanonizacji Papieża Polaka – który zostanie ogłoszony świętym 27 kwietnia przyszłego roku razem z Janem XXIII – Papież Franciszek ponawia apel o pokój, spotykając się ze zwierzchnikami religijnymi zgromadzonymi w tych dniach w Rzymie, by uczestniczyć w międzynarodowym spotkaniu, zorganizowanym przez Wspólnotę św. Idziego. Ojciec Święty przypomina im, że «nie może istnieć żadne religijne usprawiedliwienie przemocy, niezależnie od tego, jak się ona przejawia». I podkreśla, że «pokój wymaga dialogu wytrwałego, cierpliwego, zdecydowanego, inteligentnego». Papież na nowo prosi przede wszystkim o modlitwę za Syrię i Bliski Wschód, podobnie jak przy okazji modlitwy «Anioł Pański» w niedzielę 29 września na placu św. Piotra, na zakończenie Mszy św. z katechetami.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI